คุณพอใจกับ Web นี้แค่ใหน
    มากที่สุด
    มาก
    ปานกลาง
    น้อย
   แสดงผลสำรวจ
 


Slideshow image What 's new
อ่านทั้งหมด »  
   ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
    ประกาศ สอบราคาจ้างเสริมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทาขุมเงิน ถึงบ้านแม่เมย หมู่ 1 เชื่อมหมู่ 6 
    เทศบาลบาลตำบลทาขุมเงิน ดำเนินการสอบราคาก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7 
    เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ดำเนินการสอบราคาก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่่ 2 บ้านสบเมยและโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง พร้อมวางท่อประปา หมู่ที่ 4 บ้านสัน 
    เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ดำเนินการสอบราคาก่อสร้างโรงกรองน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านสบเมย 
    เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ดำเนการสอบราคาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านแม่เมย หมู่ที่ 6 บ้านแม่เมย 
    เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ดำเนินการสอบราคาก่อสร้างดาดเหมืองคอนกรีต ทุ่งนาเหล่า หมู่ที่ 1 บ้านสัน (ครั่งที่ 3) 
    เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ดำเนินการสอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    เทศบาลตำบลทาขุมเงิน จัดประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ถนนฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล 
    เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ดำเนินการสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำและปรับปรุงรางระบายน้ำหมู่ 3 
    สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเดื่อ  
    ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวถนนทางเคพซีล (PARA CAPE SEAL) สาย ลพ.3019-บ้านแม่เมย ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุสำนักงาน,โรงจอดรถเทศบาลและโรงจอดรถสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลทาขุมเงินด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 
    ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง จัดซื้อโดยวิธีพิเศษ โครงการจัดซื้อที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 บ้านศรีป้าน 
ปฎิทินเดือน   กันยายน  2559
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
 แสดงวันที่ในเดือนนั้น   แสดงวันที่่ที่เมาส์ชี้  แสดงวันที่่่ปัจจุบัน  แสดงวันที่่่มีกิจกรรม
วันที่ กิจกรรม