ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
77
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
1,906
เดือนที่แล้ว
2,913
ปีนี้
15,349
ปีที่แล้ว
27,362
ทั้งหมด
99,425
ไอพี ของคุณ
3.236.214.224

ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อรับการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบ 2564 เมื่อเดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ให้มารับบริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ตามวัน เวลา สถานที่ ดังนี้
***ท่านใดที่ไม่ได้ลงทะเบียนในรอบแรก ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวมาด้วย เพื่อลงทะเบียนขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในรอบถัดไป เนื่องจากทางเทศบาลฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อวัคซีนมาตามจำนวนสุนัขและแมวที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น)
*** หากมีข้อสงสัย/สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ เทศบาลตำบลทาขุมเงิน 053-506080 หรือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 061-0202720 ได้ในวันและเวลาราชการค่ะ
ลงพื้นที่สำรวจที่อยู่อาศัยของคนพิการเพื่อปรับสภาพให้มีความเหมาะสมกับคนพิการ
พ่นละอองฝอยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาขุมเงิน
สำรวจลูกน้ำยุงลาย ใส่ทรายอะเบทและพ่นหมอกควัน
ลงพื้นที่เพื่อมอบชุดของอุปโภค บริโภค โครงการสงเคราะห์และช่วยเหลือครอบครัว ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส
สำรวจพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
โครงการจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในเขตเทศบาล 
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงินเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงินเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หน้าบ้านนายสุพจน์  
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำพร้อมคลอง 
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย 4 หมู่ 8  
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านป้าทอง หมู่3 และโครงการขยายถนน 
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสบเมย  
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ 
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพหมู่ที่ 10 บ้านป่าไม้ 
ประกาศเรื่อง: การจัดทำผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ประกาศเรื่อง:ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 
ประกาศเรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร 
ประกาศเรื่อง: เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ประกาศเรื่อง: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561