ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
72
เดือนนี้
649
เดือนที่แล้ว
2,597
ปีนี้
11,179
ปีที่แล้ว
27,362
ทั้งหมด
95,255
ไอพี ของคุณ
3.92.96.236

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทาขุมเงินได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมขึ้น นำโดยนายชินวัตร นิลบรรพต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วย นายเสกสรรค์ สุรินกาศ ประธานสภาเทศบาลตำบล
ทาขุมเงิน หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ตลอดจนลูกจ้าง พนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน รวมถึงเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลทาขุมเงิน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ปลูกฝังวินัยในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต ซึ่งในการจัดโครงการ ได้มีการบรรยายธรรม "เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต" โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พร้อมคณะ และได้มีการมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณให้กับพ่อดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา ณ หอประชุมโรงเรียน
ทาขุมเงินวิทยาคาร

เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร โดยทำการเปิดรับสมัคร ในวันที่ 24 – 28 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องอาเซียนโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร และเพิ่มช่องทางการรับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถสแกนผ่าน QR Code
มอบชุดธารน้ำใจที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน
ติดตามเยี่ยมประชาชนที่มีประวัติสัมผัสสถานที่เสี่ยงตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
ทำการพ่นละอองฝ่อยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดบ้านสบเมย และตลาดนัดบ้านแม่เมย
ปฎิบัติหน้าที่ออกตรวจและสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการขอความร่วมมือภาคประชาชนและภาคสังคม
พิธีพระราชทานพันธุ์ปลานิลจิตรลดา
“โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อค ประจำปีงบประมาณ 2564”
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในเขตเทศบาล 
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงินเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงินเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หน้าบ้านนายสุพจน์  
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำพร้อมคลอง 
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย 4 หมู่ 8  
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านป้าทอง หมู่3 และโครงการขยายถนน 
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสบเมย  
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ 
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพหมู่ที่ 10 บ้านป่าไม้ 
ประกาศเรื่อง: การจัดทำผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ประกาศเรื่อง:ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 
ประกาศเรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร 
ประกาศเรื่อง: เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ประกาศเรื่อง: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561