ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
164
เดือนนี้
2,268
เดือนที่แล้ว
2,268
ปีนี้
11,518
ปีที่แล้ว
28,621
ทั้งหมด
68,232
ไอพี ของคุณ
34.232.62.209

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานประกันสังคม#งดให้บริการชั่วคราว การชำระเงินสมทบ มาตรา 40 ขอความกรุณาชำระผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ #ฟรีค่าธรรมเนียม

 

 

 

 

 

 

ออกวันที่ 10 เมษายน 2563


มีเด็กได้รับสิทธิ รวม 1,312,705 ราย

เป็นเงิน 993,749,400 บาท

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่http://csgcheck.dcy.go.th

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือโทรสายด่วน พม.1300

Cr. เพจ จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ


เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่องห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ในสถานที่แออัด หรือในสถานที่อื่นใด จึงขอความร่วมมือ ดังนี้
1.งดการชุมนุม ให้ผู้มีสิทธิรอรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ที่บ้านของตนเอง
2.จัดเตรียมปากกาสำหรับลงลายมือชื่อของตนเอง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือ ก่อนและหลังรับเงิน ด้วยค่ะ

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ยากไร้
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
มอบกระเบื้องให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย
มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน
มอบชุดอุปกรณ์การแพทย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสบเมย  
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ 
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพหมู่ที่ 10 บ้านป่าไม้ 
ประกาศเรื่อง: การจัดทำผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ประกาศเรื่อง:ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 
ประกาศเรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร 
ประกาศเรื่อง: เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ประกาศเรื่อง: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง การสอบราคาก่อสร้างเมรุบ้านทาขุมเงิน ม.1 
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน