ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
70
เดือนนี้
604
เดือนที่แล้ว
2,806
ปีนี้
7,482
ปีที่แล้ว
28,621
ทั้งหมด
64,196
ไอพี ของคุณ
3.230.76.196


เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่องห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ในสถานที่แออัด หรือในสถานที่อื่นใด จึงขอความร่วมมือ ดังนี้
1.งดการชุมนุม ให้ผู้มีสิทธิรอรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ที่บ้านของตนเอง
2.จัดเตรียมปากกาสำหรับลงลายมือชื่อของตนเอง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือ ก่อนและหลังรับเงิน ด้วยค่ะ


ผู้ที่กลับจากกรุงเทพ และปริมณฑล (จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี และปทุมธานี)
#ให้กักตัวอยู่ในที่พักอาศัย14วันนับจากวันที่กลับมาถึงภูมิลำเนา

#แนะนำปฏิบัติดังนี้
1.แยกตัวสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจ 14 วัน
2.ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น
3.ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ นาน 20 วินาที หรือ แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ ลูบมือจนแห้ง
4.หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง
5.หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากอนมัยหรือหน้ากากผ้าและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที

ขอเชิญชวน ท่านที่มีความสนใจ/จิตอาสา ฝึกทำหน้ากากอนามัยจากผ้าแบบเย็บมือ เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้ที่เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้ในวันและเวลาราชการ (08.30-12.00น. และ 13.00-16.30น.) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 053-506080

กิจกรรม “Lamphun Big Cleaning Day ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019”
โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้วยเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการธรรมะกับผู้สูงวัยจิตใจชื่นบาน
ร่วมเดินขบวนรถแห่ไม้แกะสลัก ของดีอำเภอแม่ทา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563
นักเรียนอาวุโสศึกษาทาขุมเงิน
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ 
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพหมู่ที่ 10 บ้านป่าไม้ 
ประกาศเรื่อง: การจัดทำผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ประกาศเรื่อง:ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 
ประกาศเรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร 
ประกาศเรื่อง: เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ประกาศเรื่อง: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง การสอบราคาก่อสร้างเมรุบ้านทาขุมเงิน ม.1 
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน