ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
443
เดือนที่แล้ว
2,019
ปีนี้
2,462
ปีที่แล้ว
30,367
ทั้งหมด
148,156
ไอพี ของคุณ
3.237.29.69


ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3
ณ เทศบาลตำบลทาขุมเงิน
????‍♀️ท่านสามารถทำการตรวจสอบรายการทรัพย์สิน ได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน
ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
ภายในเดือน มกราคม 2566
ขอให้ท่านได้ ทำการตรวสอบ เบื้องต้น
รายการที่ดิน
สิ่งปลูกสร้าง
รายการห้องชุด
????หากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ไปจากเดิม
หรือพบว่า ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ขอให้ท่าน ทำการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
ภายในเดือนมกราคม 2566 นี้ นะคะ
เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินภาษีในปี 2566 ที่ถูกต้อง
ตามช่องทางที่ท่านสะดวก
ติดต่อเจ้าหน้าที่ กองคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้
☎️โทรศัพท์ สอบถามได้ 053-582773-75 ต่อ 109

การจัดทำเวทีประชาคมบ้านสบเมย ม.2
ต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน (วันเด็กแห่งชาติ 2566)
โครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกพนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ จำนวน 2 คัน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำจากเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพา 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านดอยครั่ง ม.7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านแม่เมย ม.6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านสบเมย ม. 2 จุดที่ 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านสบเมย ม. 2 จุดที่ 2 
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.07005 สายบ้า 
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านแพะริมน้ำ 
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิว Overlay ถนนสายบ้านสัน-บ้านดอยครั่ง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ็คโฮตามโครงการซ่อมสร้างทางลำลองฯ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 126 ลบ.ม.ฯ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 27 ลบ.ม.ฯ 
การกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.07005 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ 
หนังสือเชิญชวนให้มายื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือก 
การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ 9 
การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ 9 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในเขตเทศบาล c[[xitg,bo   

ปฎิทินกิจกรรม