ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
1,510
เดือนที่แล้ว
1,966
ปีนี้
11,975
ปีที่แล้ว
30,367
ทั้งหมด
157,669
ไอพี ของคุณ
3.227.251.94


หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
คำร้องขอความอนุเคราะห์รถกู้ชีพ-กู้ภัย 7 ม.ค. 2562สำนักปลัดDownload
คำร้องขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย-อุทกภัย-อัคคีภัย 7 ม.ค. 2562สำนักปลัดDownload
คำร้องซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ 7 ม.ค. 2562กองช่างDownload
คำร้องซ่อมบำรุงเสียงตามสาย 7 ม.ค. 2562กองช่างDownload
ใบยืมพัสดุ 7 ม.ค. 2562กองคลังDownload
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7 ม.ค. 2562กองสวัสดิการสังคมDownload
แบบยืนยันเอกสารการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิ 7 ม.ค. 2562กองสวัสดิการสังคมDownload
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 7 ม.ค. 2562กองสวัสดิการสังคมDownload
คำร้องทั่วไป 9 ม.ค. 2560สำนักปลัดDownload
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1