ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
2,839
เดือนที่แล้ว
4,276
ปีนี้
28,013
ปีที่แล้ว
31,251
ทั้งหมด
143,340
ไอพี ของคุณ
44.210.77.106
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256523 ก.ย. 2565
2รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256516 ก.ย. 2565
3ประกาศสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256523 พ.ค. 2565
4 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.256531 มี.ค. 2565
5 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.256522 มี.ค. 2565
6ประกาศสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 256628 ก.พ. 2565
7ประกาศสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน สมัยสามัญ สมัยที่1ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.256522 ก.พ. 2565
8ประกาศสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน สมัยสามัญสมัยที่1ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.256522 ก.พ. 2565
9ประกาศสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน สมัยสามัญ สมัยที่4ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.256423 ธ.ค. 2564
10ประกาศสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน สมัยสามัญสมัยที่4ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.256421 ธ.ค. 2564
11ประกาศสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน สมัยสามัญ สมัยที่3ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.256425 ต.ค. 2564
12ประกาศสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบบลทาขุมเงิน สมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.256425 ต.ค. 2564
13ประกาศสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่1ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.25647 ก.ย. 2564
14ประกาศสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน สมัยสามัญ สมัยที่2ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.256417 ส.ค. 2564
15ประกาศสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน สมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.256417 พ.ค. 2564
16ประกาศสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน สมัยสามัญ สมัยที่1ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.25647 พ.ค. 2564
17ประกาศสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง อนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบบลทาขุมเงิน สมัยสามัญสมัยที่1ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.25647 พ.ค. 2564
18ประกาศสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.25655 พ.ค. 2564
19ประกาศอำเภอแม่ทา เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ครั้งแรก28 เม.ย. 2564

1