ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
2,839
เดือนที่แล้ว
4,276
ปีนี้
28,013
ปีที่แล้ว
31,251
ทั้งหมด
143,340
ไอพี ของคุณ
44.210.77.106
ลำดับรายการวันที่
1รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 25652 พ.ย. 2565
2รายงานยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 25652 พ.ย. 2565
3รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256531 ต.ค. 2565
4รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน31 มี.ค. 2565
5รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256418 มี.ค. 2565
6รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256428 ธ.ค. 2564
7รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256428 ต.ค. 2564
8รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 25641 เม.ย. 2564
9รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256319 ก.พ. 2564
10รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256318 พ.ย. 2563
11รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.256318 พ.ย. 2563
12รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ก.ค. - ก.ย. 6321 ต.ค. 2563
13แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.25641 ต.ค. 2563
14รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 256331 มี.ค. 2563
15รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256224 ต.ค. 2562
16แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.25631 ต.ค. 2562
17รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 256228 มิ.ย. 2562
18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี15 พ.ค. 2562
19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 15 พ.ค. 2562
20รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256122 พ.ย. 2561

1 2   >>  >|