ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
88
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
2,876
เดือนที่แล้ว
3,582
ปีนี้
25,616
ปีที่แล้ว
30,367
ทั้งหมด
171,310
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)7 เม.ย. 2566
2รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256528 มี.ค. 2566
3รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256523 ธ.ค. 2565
4รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 25652 พ.ย. 2565
5รายงานยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 25652 พ.ย. 2565
6รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256531 ต.ค. 2565
7รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน31 มี.ค. 2565
8รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256418 มี.ค. 2565
9รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256428 ธ.ค. 2564
10รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256428 ต.ค. 2564
11รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 25641 เม.ย. 2564
12รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256319 ก.พ. 2564
13รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256318 พ.ย. 2563
14รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.256318 พ.ย. 2563
15รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ก.ค. - ก.ย. 6321 ต.ค. 2563
16แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.25641 ต.ค. 2563
17รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 256331 มี.ค. 2563
18รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256224 ต.ค. 2562
19แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.25631 ต.ค. 2562
20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 256228 มิ.ย. 2562

1 2   >>  >|