ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
89
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
2,876
เดือนที่แล้ว
3,582
ปีนี้
25,616
ปีที่แล้ว
30,367
ทั้งหมด
171,310
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114
ลำดับรายการวันที่
1การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม24 มี.ค. 2566
2การจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น3 ก.พ. 2566
3รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25651 ส.ค. 2565
4รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร "พนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า" รุ่นที่ 1/25652 ก.พ. 2565
5รายงานผลการปฎิบัติตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256427 ต.ค. 2564
6รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 256330 ต.ค. 2563

1