ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
85
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
2,876
เดือนที่แล้ว
3,582
ปีนี้
25,616
ปีที่แล้ว
30,367
ทั้งหมด
171,310
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114
ลำดับรายการวันที่
1เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 256526 ก.ย. 2565
2ประกาศผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฯ16 ส.ค. 2565
3การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฯ 12 ก.ค. 2565
4เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันฯ 256518 ม.ค. 2565
5เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 256518 ม.ค. 2565
6ประกาศผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฯ24 พ.ย. 2564
7การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฯ 21 ต.ค. 2564
8เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 256419 ม.ค. 2564
9เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 256419 ม.ค. 2564

1