ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
2,839
เดือนที่แล้ว
4,276
ปีนี้
28,013
ปีที่แล้ว
31,251
ทั้งหมด
143,340
ไอพี ของคุณ
44.210.77.106
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ประจำปีงบประมาณ 25641 ต.ค. 2564
2รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนกองคลัง1 ต.ค. 2564
3รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนกองการศึกษาฯ2 ก.ย. 2564
4รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของสำนักปลัด 1 มิ.ย. 2564
5รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนกองช่าง6 พ.ค. 2564
6รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม5 เม.ย. 2564
7รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนกองสวัสดิการฯ5 เม.ย. 2564
8รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน5 ต.ค. 2563
9รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนกองคลัง30 ก.ย. 2563
10รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก22 ก.ย. 2563
11รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนกองสาธารณสุข ฯ10 ก.ค. 2563
12รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนกองช่าง6 ก.ค. 2563
13รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนสำนักปลัด3 ก.ค. 2563
14รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนกองสวัสดิการฯ17 ก.พ. 2563

1