ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
88
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
2,876
เดือนที่แล้ว
3,582
ปีนี้
25,616
ปีที่แล้ว
30,367
ทั้งหมด
171,310
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ประจำปี พ.ศ. 25651 ต.ค. 2565
2รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของสำนักปลัด2 มิ.ย. 2565
3รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของกองคลัง1 มิ.ย. 2565
4รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของกองช่าง10 พ.ค. 2565
5รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของกองสวัสดิการสังคม11 ก.พ. 2565
6รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ประจำปีงบประมาณ 25641 ต.ค. 2564
7รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนกองคลัง1 ต.ค. 2564
8รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนกองการศึกษาฯ2 ก.ย. 2564
9รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของสำนักปลัด 1 มิ.ย. 2564
10รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนกองช่าง6 พ.ค. 2564
11รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม5 เม.ย. 2564
12รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนกองสวัสดิการฯ5 เม.ย. 2564
13รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน5 ต.ค. 2563
14รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนกองคลัง30 ก.ย. 2563
15รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก22 ก.ย. 2563
16รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนกองสาธารณสุข ฯ10 ก.ค. 2563
17รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนกองช่าง6 ก.ค. 2563
18รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนสำนักปลัด3 ก.ค. 2563
19รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนกองสวัสดิการฯ17 ก.พ. 2563

1