ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
89
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
2,876
เดือนที่แล้ว
3,582
ปีนี้
25,616
ปีที่แล้ว
30,367
ทั้งหมด
171,310
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256722 ก.ย. 2566
2ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สำหรับรอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567)22 ก.ย. 2566
3ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สำหรับรอบประเมิน 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567)22 ก.ย. 2566
4ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256722 ก.ย. 2566
5ประกาศรายชื่อผู้ิมีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)15 ก.ย. 2566
6ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256715 ก.ย. 2566
7ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25678 ก.ย. 2566
8ประกาศ เทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง8 ก.ย. 2566
9ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256724 ส.ค. 2566
10ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร28 เม.ย. 2566
11ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น28 เม.ย. 2566
12ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น28 เม.ย. 2566
13รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256619 เม.ย. 2566
14ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างผู้มีผลการปฏบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 110 เม.ย. 2566
15ประกาศ ก.ท.จ.ลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 256527 มี.ค. 2566
16ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร15 มี.ค. 2566
17คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการนายกเทศมนตรี15 มี.ค. 2566
18ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น6 ม.ค. 2566
19ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ผู้มีผลการปฎิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 231 ต.ค. 2565
20รายงานผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11 ต.ค. 2565

1 2 3   >>  >|