ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
91
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
2,876
เดือนที่แล้ว
3,582
ปีนี้
25,616
ปีที่แล้ว
30,367
ทั้งหมด
171,310
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114
ลำดับรายการวันที่
1การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ3 ม.ค. 2563
2การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ3 ม.ค. 2563
3การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์3 ม.ค. 2563
4การขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม3 ม.ค. 2563
5การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3 ม.ค. 2563
6การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง-ส่วนท้องถิ3 ม.ค. 2563
7การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3 ม.ค. 2563
8การจดทะเบียนพาณิชย์3 ม.ค. 2563
9การแจ้งขุดดิน3 ม.ค. 2563
10การแจ้งถมดิน3 ม.ค. 2563
11การรับชำระภาษีป้าย3 ม.ค. 2563
12การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ3 ม.ค. 2563
13การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ3 ม.ค. 2563
14การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ3 ม.ค. 2563
15การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง3 ม.ค. 2563
16การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงและรื้อถอนอาคาร3 ม.ค. 2563

1