ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
91
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
2,876
เดือนที่แล้ว
3,582
ปีนี้
25,616
ปีที่แล้ว
30,367
ทั้งหมด
171,310
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114นายประเสริฐ วงค์ตันกาศ
ประธานสภาเทศบาล
โทร 091-8527793


นายเพ็ญ อุตมะกาศ
รองประธานสภาเทศบาล
โทร 086-1917163


นางวันเพ็ญ อุ่นนันกาศ
เลขานุการสภาเทศบาล
โทร 084-8037408


นายวิเชียร พลอยศรี
สมาชิกสภาเทศบาลทาขุมเงิน เขต 1
โทร 090-2420628


นางวันเพ็ญ อุ่นนันกาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เขต 1
โทร 084-8037408


นางนงนภัส อิยะกาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เขต 1
โทร 084-3637008


นางไพรรินทร์ ทุนกาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เขต 1
โทร 097-2311030


นายประเสริฐ วงค์ตันกาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เขต 1
โทร 091-8527793


นายปิยะพงศ์ วงค์กัญญา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เขต 1
โทร 085-0338090


นายยุทธ ก๋ากาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เขต 2
โทร 097-9637367


นายบุญชู อุตมะกาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เขต 2
โทร 086-1959885


นายเพ็ญ อุตมะกาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เขต 2
โทร 086-1917163


นายพยุง สุรินทร์กาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เขต 2
โทร 093-1989151


นายเกียรติพันธ์ ฝั้นกาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เขต 2
โทร 093-1865477


นายศตวรรษ ตากาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เขต 2
โทร 098-8153655