ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
85
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
2,876
เดือนที่แล้ว
3,582
ปีนี้
25,616
ปีที่แล้ว
30,367
ทั้งหมด
171,310
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114
นายธีรพล แดงจา
นักวิชาการสุขาภิบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร098-1969895หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขนายธีรพล แดงจา
นักวิชาการสุขาภิบาล


นางอำพร ผานดอยแดน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสรายุทธ คำราพิช
พนักงานขับรถยนต์


ว่าที่ ร.ต. ธวัชชัย ใจกาศ
พนักงานจ้าง


นายจีระศักดิ์ ยศเพ็ชรกาศ
พนักงานจ้าง


นายสง่า ปัญญาพฤกษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายไพฑูรย์ เนตรสว่าง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางวณัฐชญา วิโลกาศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายชลอ เส้าหน่อแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    

พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายดีชัย ประธูรยืนยง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายเฉลิม เขียวกาศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายวิชัญ ใจปัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายกำพล แสนแก้วกาศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายกำพูน กุณกัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายเทวินทร์ น่านกาศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายอนิรุจน์ สุกไส
พนักงานจ้างเหมาบริการ