ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
121
เดือนนี้
1,779
เดือนที่แล้ว
4,747
ปีนี้
38,243
ปีที่แล้ว
30,367
ทั้งหมด
183,937
ไอพี ของคุณ
3.235.60.197
นางสาวพัชรินทร์ ธัมมากาศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 089-0384628


นางสาวสุพาณี โยศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร 084-6145347


  

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้นายภาคภูมิ พิสิษฐ์
เจ้าพนักงานพัสดุ


  
นางสาวอัญรินทร์ กัญจาจิโรจน๋
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางสาวรินรดา อินมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


  
นางสาวศิริขวัญ จี้ห้วย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


  
นางวนิดา อะกะเรือน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


     
     
นางบุญญาพร กิตติชฏาพงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ