ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
2,839
เดือนที่แล้ว
4,276
ปีนี้
28,013
ปีที่แล้ว
31,251
ทั้งหมด
143,340
ไอพี ของคุณ
44.210.77.106
นางสาวพัชรินทร์ ธัมมากาศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 089-0384628


นางสาวสุพาณี โยศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร 084-6145347


  
นายอำพล จายโจง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
โทร 064-1921141


นายภาคภูมิ พิสิษฐ์
เจ้าพนักงานพัสดุ


  
นางสาวสมจิต ซื่อตรง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางสาวรินรดา อินมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


  
นางสาวศิริขวัญ จี้ห้วย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


  
นางวนิดา อะกะเรือน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


     
     
นางบุญญาพร กิตติชฏาพงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ