ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
2,876
เดือนที่แล้ว
3,582
ปีนี้
25,616
ปีที่แล้ว
30,367
ทั้งหมด
171,310
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114
นายคำรณ ใจกาศ
กำนันตำบลทาขุมเงิน


นางกนกขวัญ สิทธินนท์
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านทาขุมเงิน


นายสุจิต กันทะกาศ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสบเมย


นายบุญเต็ม พรหมกาศ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสัน


นายพรชัย ปันกาศ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านศรีป้าน


นายธนภัทร ไทยใหม่
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่เมย


นางบัวตูม ขัดแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอยครั่ง


นายณัฐวุฒิ อินจาย
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่เหล็กนางสาวกาญจนา ธรรมมากาศ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยเดื่อนายบุญทรัพย์ ใจกาศ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าไม้นายบุญส่ง ธิกาศ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแพะริมน้ำนายผิน ธรรมากาศ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านปง