ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
2,839
เดือนที่แล้ว
4,276
ปีนี้
28,013
ปีที่แล้ว
31,251
ทั้งหมด
143,340
ไอพี ของคุณ
44.210.77.106
นายกนที บุญมากาศ
นายกเทศมนตรี
โทร 089-8539627


นายสุภาพ สมบัติใหม่
รองนายกเทศมนตรี
โทร 081-9931125นายนพดลย์ กุมมารกาศ
รองนายกเทศมนตรี
โทร 087-1802344


นายอภิภู วังษาวรกูล
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร 081-9525983


นางจิตรา จันทร์ทิพย์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร 084-8036716นายสุรศักดิ์ กระบวนแสง
ปลัดเทศบาลตำบลทาขุมเงิน
โทร.081-9505011


นางสาวอรพินธ์ แสงหงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 093-1863664


นายศุภชัย เรืองศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 087-1779543


นายสกล แสนมา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร 089-9997969


นางสาวพัชรินทร์ ธัมมากาศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 089-0384628


นางสาวบุษกล ศิริมังคลากุล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ
โทร 094-2696544


นายธีรพล แดงจา
นักวิชาการสุขาภิบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ
โทร 098-1969895