ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
85
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
2,876
เดือนที่แล้ว
3,582
ปีนี้
25,616
ปีที่แล้ว
30,367
ทั้งหมด
171,310
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114
นายสมบัติ อุตสินธุ
ประธานกรรมการ


นางไพรรินทร์ ทุนกาศ
รองประธานกรรมการ


นายจันทร์ทิพย์ เต๋จะกาศ
รองประธานกรรมการ


นางสาวศิริขวัญ จี้ห้วย
เลขานุการ


นายเกียรติพันธ์ ฝั้นกาศ
ประชาสัมพันธ์


นายพรชัย ปันกาศ
คณะกรรมการ


นางรุ่งศรี จี้สละ
คณะกรรมการ


นายสมพร พินธุกาศ
คณะกรรมการ


นายมังกร รัตนกาศ
คณะกรรมการ


นายชัยสิทธิ หล้าเมา
คณะกรรมการ


นายณรงค์ บุมาลี
คณะกรรมการ


นางสาวกรรณิการ์ จันทร์วงค์จร
คณะกรรมการ


นางบัวตุม ขัดแก้ว
คณะกรรมการ