ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
85
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
2,876
เดือนที่แล้ว
3,582
ปีนี้
25,616
ปีที่แล้ว
30,367
ทั้งหมด
171,310
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114
นายภิรมย์ จามพฤกษ์
ประธานผู้สูงอายุตำบลทาขุมเงิน ประธานผู้สูงอายุบ้านสบเมย


นายคนอง จี๋จุ๋มปา
ประธานผู้สูงอายุบ้านทาขุมเงิน


นายมิตร ผัดสัก
ประธานผู้สูงอายุบ้านสวนหลวง


นายจันทร์ตา ใจคำกาศ
ประธานผู้สูงอายุบ้านสัน


นายเพ็ญ อุตมะกาศ
ประธานผู้สูงอายุบ้านศรีป้าน


นางชวนพิศ ฤทธิสาร
ประธานผู้สูงอายุบ้านแม่เมย


นายบันเทิง ธิกาศ
ประธานผู้สูงอายุบ้านดอยครั่ง


นายปี๋ อินจาย
ประธานผู้สูงอายุบ้านแม่เหล็ก
ประธานผู้สูงอายุบ้านห้วยเดื่อ


นายประสิทธิ์ ดีกาศ
ประธานผู้สูงอายุบ้านป่าไม้นายเพียร ด้วงฟู
ประธานผู้สูงอายุบ้านแพะริมน้ำ


นายประดิษฐ์ ติ๊บกาศ
ประธานผู้สูงอายุบ้านปง