ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
92
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
2,876
เดือนที่แล้ว
3,582
ปีนี้
25,616
ปีที่แล้ว
30,367
ทั้งหมด
171,310
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114
นางสาวสายฝน นันตากาศ
ประธานสตรีตำบลทาขุมเงิน


นางเกษร จันทิมา
ประธานแม่บ้านบ้านทาขุมเงิน


นางมะลิวรรณ ปันใจ
ประธานแม่บ้านบ้านสบเมย


นางสำราญ ธิกาศ
ประธานแม่บ้านบ้านสวนหลวงนางชลดา ก๋ากาศ
ประธานแม่บ้านบ้านสัน


นางวันเพ็ญ รินกาศ
ประธานแม่บ้านบ้านศรีป้าน


นางเพ็ญ อุ่นกาศ
ประธานแม่บ้านบ้านแม่เมย


นางสุภาพร แก้วมณีแสง
ประธานแม่บ้านบ้านดอยครั่ง


นางปลายทอง แสงจันทร์อำไพ
ประธานแม่บ้านบ้านแม่เหล็ก


นางสาวสายฝน นันตากาศ
ประธานแม่บ้านบ้านห้วยเดื่อ


นางจันทร์ธิรา ก๋ากาศ
ประธานแม่บ้านบ้านป่าไม้


นางนิตยา ปวนกาศ
ประธานแม่บ้านบ้านแพะริมน้ำ


นางสาวสุรีย์พร จักขุเรือง
ประธานแม่บ้านบ้านปง