ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
2,839
เดือนที่แล้ว
4,276
ปีนี้
28,013
ปีที่แล้ว
31,251
ทั้งหมด
143,340
ไอพี ของคุณ
44.210.77.106
1
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

28 พฤศจิกายน 2565

ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาแม่ทา เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
11 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ เรือง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการคัดเลืิอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำปีพ .ศ. 2566,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
01 พฤศจิกายน 2565

เปิดรับลงทะเบียนปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เทศบาลตำบลทาขุมเงินประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 และในเดือน มกราคม -กันยายน 2566 ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567 ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 และในเดือน มกราคม -กันยายน 2566 ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาขุมเงิน

25 ตุลาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนาราายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

05 ตุลาคม 2565

 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,00,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
29 กันยายน 2565

ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
26 กันยายน 2565

ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
21 กันยายน 2565

ประชาสัมพันธ์แผนภาพและวิดีทัศน์กระบวนการด้านทัณฑปฏิบัติ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เพื่อสร้างการรับรู้ในหลักการบริหารโทษให้ภาคประชาสังคมได้เข้าใจอย่างถูกต้องแบะเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
เทศบาลตำบลทาขุมเงินจึงขอ ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ QR Code แผนภาพและวิดีทัศน์กระบวนการด้านทัณฑปฏิบัติ
ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ได้รับทราบ

20 กันยายน 2565

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
14 กันยายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง  ประจำปี  พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
13 กันยายน 2565

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้อง,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

ประชาสัมพันธ์ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542

เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ผ่านทางระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th)

19 สิงหาคม 2565

ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ... ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เรียน นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง และประชาชนทุกท่าน 

ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ...... และขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ขอบคุณค่ะ

30 มิถุนายน 2565

ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565

27 มิถุนายน 2565

รายงานการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ประจำปี พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
23 มิถุนายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 19  (284 รายการ)