ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
84
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
2,876
เดือนที่แล้ว
3,582
ปีนี้
25,616
ปีที่แล้ว
30,367
ทั้งหมด
171,310
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114
1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค),เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เทศบาลตำบลทาขุมเงิน  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสรรหาและลือกสรรพนักงานจ้าง ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) 

15 กันยายน 2566

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสรรหาและเสือกสรรพนักงานจ้าง ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันเวลา และสถานที่ ในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

15 กันยายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา และ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

08 กันยายน 2566

กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา และตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

08 กันยายน 2566

โครงการลดประชากรสุนัข แมว โดยการผ่าตัดทำหมัน 2566,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ขอประชาสัมพันธ์
ด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ทา
มีความประสงค์ที่จะดำเนินการลดจำนวนประชากรสุนัข แมว โดยการผ่าตัดทำหมัน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ ในวันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2566
ณ เทศบาลตำบลทาขุมเงิน เวลา 09.30น. เป็นต้นไป จำนวน 30 ตัว
***การให้บริการผ่าตัดทำหมัน
-สุนัขและแมวต้องมีอายุระหว่าง 6 เดือนถึง 5 ปี
-แมวต้องมีน้ำหนัก 2 กิโลกรัมขึ้นไป
-ต้องอดน้ำ อดอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง
-ไม่ทำหมันสุนัขสายพันธ์ุตัวเล็ก หน้าสั้น
-ไม่ทำหมันสุนัขหรือแมวเพศผู้ที่เป็นทองแดง
-กรณีอื่นๆการพิจารณาว่าสัตว์เหมาะสมที่จะทำหมันได้หรือไม่ให้อยู่ในดุลพินิจของสัตวแพทย์
***หมายเหตุ ***
***เจ้าของสัตว์ที่มีความประสงค์สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
*** เจ้าของสัตว์ที่จะมาลงทะเบียนให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาติดต่อได้ที่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
***********************************************************************
งานป้องกันและควบคุมโรค
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
☎️โทรศัพท์ 053-506080 , 053-582773-5
????????‍⚕️กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 053-506080 , 053-582773-5 ต่อ 116-117
????งานกู้ชีพ : 053-506080 , 053-582773-5 ต่อ 116-117 / ????1669
????งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 053-506080,053-582773-5 ต่อ 108
เว็ปไซต์ : www.thakhumnguen.go.th
Facebook : เทศบาลตำบล ทาขุมเงิน
อีเมล์ : saraban@thakhumnguen.go.th
07 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

ด้วยเทศบาลตำบลทาขุมเงิน มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 6 กันยายน 2566  ดังนี้

1. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ช่วย       จำนวน 1  อัตรา 

 

24 สิงหาคม 2566

ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลทาขุม,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

ด้วยคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลทาขุมเงิน  ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ครั้งที่ 2/2566  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566    ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ด้านสาธารณภัย  และด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 19 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือ  จำนวน 28 ราย  และให้ความช่วยเหลือเป็นเงิน

20 กรกฎาคม 2566

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารจัดบริการสาธารณะของ อปท. ผ่าน QR Code,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
19 กรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อชำระภาษี ฝ่ายพัฒนารายได้ เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
????????ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษี????
????ชำระภาษี ได้ ณ ที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ตั้งแต่ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 -16.30 น.
????ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสธนาคารทุกธนาคาร โดยแจ้งโอนเข้าเลขบัญชีที่ 5311122447 ธ.กรุงไทย ชื่อบัญชี เทศบาลตำบลทาขุมเงิน
????ชำระผ่านทางช่องทางออนไลน์ ติดต่อสอบถามยอดภาษีและการชำระ ทางไลน์ โดยแสกนบาร์โค้ด 
18 กรกฎาคม 2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร่างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ OVERLAY ถนนสายบ้านสบเมย,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
11 กรกฎาคม 2566

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
รับสมัครระหว่างวันที่ 10 - 19 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน

ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน
หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ect.go.th/ หรือ www.lamphun.ect.go.th

04 กรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ขอประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นสื่อให้แก่ผู้ป่วยยาเสพติด ประชาชนทั่วไป และผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดทุกภาคส่วน ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงสามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการบำบัดรักษา

26 มิถุนายน 2566

สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ขอประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดและหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนดสัญญาณเตือนที่ควรไปโรงพยาบาล

26 มิถุนายน 2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอลฟัสติกคอนกรีตสายบ้านสวนหลวง บ้านแม่เมย หมู่ที่ 3,6,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
12 มิถุนายน 2566

ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่),เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เรื่อง ห้ามมิให้มีการซื้อ ขาย เช่า หรือกระทำการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งการถือครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน เพื่อปลูกพืชผลอาสินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยมิได้รับอนุญาต

09 มิถุนายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 23  (334 รายการ)