ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
72
เดือนนี้
649
เดือนที่แล้ว
2,597
ปีนี้
11,179
ปีที่แล้ว
27,362
ทั้งหมด
95,255
ไอพี ของคุณ
3.92.96.236
มอบชุดธารน้ำใจที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

28 เมษายน 2564 เวลา 15.00น. นายชวลิตร ปันทะรส ปลัดอำเภอแม่ทา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทาขุมเงิน เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลทาขุมเงิน คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่ทา สมาชิก อส.แม่ทา และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ลงพื้นที่เพื่อมอบชุดธารน้ำใจที่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เพื่อมอบให้แก่ผู้ถูกกักตัว และกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลทาขุมเงิน จำนวน 7 ราย ทั้งนี้ได้ให้ คำแนะนำในการปฏิบัติในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ดังกล่าว

29 เมษายน 2564

ติดตามเยี่ยมประชาชนที่มีประวัติสัมผัสสถานที่เสี่ยงตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

19 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลทาขุมเงิน นำโดย นายชินวัตร นิลบรรพต(ปลัดเทศบาลตำบลทาขุมเงิน),เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ.สต.ทาขุมเงิน,เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทาขุมเงิน และ ชมรม อสม.ตำบลทาขุมเงิน ปฏิบัติหน้าที่ ติดตามเยี่ยมประชาชนที่มีประวัติสัมผัสสถานที่เสี่ยงตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนและซักประวัติทำtime line เพื่อออกคำสั่งกักบริเวณ(Home Quarantine) จำนวน 1 ราย ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 35/2564 ลงวันที่ 17 เมย 64 ทั้งนี้ให้ผู้เดินทางได้รับทราบข้อปฏิบัติ/คำสั่งและถือปฏิบัติตามมาตรการ ดังกล่าว โดยแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการหลักและมาตรการเสริมของกระทรวงสาธารณสุขในการหยุดอยู่บ้าน ลดการแพร่เชื้อให้ปลอดภัยจาก covid-19 และรับผิดชอบต่อสังคม

19 เมษายน 2564

ทำการพ่นละอองฝ่อยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดบ้านสบเมย และตลาดนัดบ้านแม่เมย,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. เทศบาลตำบลทาขุมเงินปฏิบัติหน้าที่โดยทำการพ่นละอองฝ่อยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดบ้านสบเมย และตลาดนัดบ้านแม่เมยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) ให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการในสถานที่ดังกล่าว

17 เมษายน 2564

ปฎิบัติหน้าที่ออกตรวจและสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการขอความร่วมมือภาคประชาชนและภาคสังคม,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

11 เมษายน 2564 เวลา 7.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลทาขุมเงิน นำโดย นายชินวัตร นิลบรรพต(ปลัดเทศบาลตำบลทาขุมเงิน),นายธนภัทร ไทยใหม่(ผู้ใหญ่บ้านแม่เมย),เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ.สต.ทาขุมเงิน,เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลทาขุมเงิน และ ชมรม อสม.ตำบลทาขุมเงิน ปฎิบัติหน้าที่ออกตรวจและสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการขอความร่วมมือภาคประชาชนและภาคสังคมให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด คือ ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และใช้แพลตฟอร์มไทยชนะ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ณ ตลาดนัดบ้านแม่เมย หมู่ที่6 ตำบลทาขุมเงิน

11 เมษายน 2564

พิธีพระราชทานพันธุ์ปลานิลจิตรลดา,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. นำโดยนายชินวัตร นิลบรรพต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วย นายสุริยา รัตนวรรณี ประมงอำเภอเมืองลำพูน นายสมภพ แก้ววิเศษ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานลำพูน ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรบ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 9 เข้าร่วมพิธีพระราชทานพันธุ์ปลานิลจิตรลดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร และเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ณ อ่างเก็บน้ำแม่เมย ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09 เมษายน 2564

“โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อค ประจำปีงบประมาณ 2564”,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

9 เมษายน 2564 เวลา 8.00 น. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลทาขุมเงิน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาขุมเงิน เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทาขุมเงิน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลทาขุมเงิน และ คณะสงฆ์ตำบลทาขุมเงิน รณรงค์“โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อค ประจำปีงบประมาณ 2564” โดยได้ดำเนินการขับขี่ปลอดภัยรักษาวินัยจราจรและสวมใส่หมวกกันน็อกของตำบลทาขุมเงิน เพื่อลดปัญหาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนน พร้อมทั้งจัดทำป้ายเตือนตามจุดต่างๆ ภายในหมู่บ้าน

09 เมษายน 2564

ออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งของเทศบาลตำบลทาขุมเงิน,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชินวัตร นิลบรรพต ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วย นายอำนวยศิลป์ บัวตูม ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฯ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทาขุมเงิน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้ออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งของเทศบาลตำบลทาขุมเงิน จำนวน 2 เขต 14 หน่วยเลือกตั้ง ทุกหน่วยได้เปิดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง เมื่อเวลา 08.00 น. เหตุการณ์ทั่วไปปกติทุกหน่วยเลือกตั้ง

28 มีนาคม 2564

มอบหีบบัตร แบบพิมพ์ เอกสาร วัสดุ และอุปกรณ์,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้ดำเนินการส่งมอบหีบบัตร แบบพิมพ์ เอกสาร วัสดุ และอุปกรณ์ในการเลือกตั้งให้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน

27 มีนาคม 2564

การอบรมให้ความรู้ แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้จัดการอบรมให้ความรู้ แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง พร้อมสาธิตขั้นตอนการดำเนินงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาขุมเงิน โดยมีนายชินวัตร นิลบรรพต ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นางกิ่่งกาญจน์ บุญฑริกบุตร หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม นางสาวดุจดาว กองยศสืบ พนักงานการเลือกตั้ง ชำนาญการ นางจรูญลักษณ์ ศรีวิชัย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลทากาศเหนือ และนายยุทธนา ปิงชัย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลทาทุ่งหลวง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

24 มีนาคม 2564

กิจกรรมในวันท้องถิ่นไทย ในการทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลทาขุมเงิน นำโดย นายชินวัตร นิลบรรพต ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เข้าร่วมกิจกรรมในวันท้องถิ่นไทย ในการทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน

18 มีนาคม 2564

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ฯ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30น. ผู้สมัครรับเลือกสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ผู้ช่วยผู้สมัคร ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาขุมเงิน

15 กุมภาพันธ์ 2564

การรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

ภาพบรรยากาศ การรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ เทศบาลตำบลทาขุมเงิน

08 กุมภาพันธ์ 2564

เฝ้าระวังมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลทาขุมเงิน นำโดย นายชินวัตร นิลบรรพต(ปลัดเทศบาลตำบลทาขุมเงิน),นายคำรณ ใจกาศ(กำนันตำบลทาขุมเงิน) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ.สต.ทาขุมเงิน,เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทาขุมเงิน และ ชมรม อสม.ตำบลทาขุมเงิน ปฏิบัติหน้าที่ เฝ้าระวังมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนที่ 13 / 2564 ลงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยให้คำแนะนำแก่ผู้จัดกิจกรรมไม่เกินจำนวน 300 คนสามารถดำเนินการได้และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ในพื้นที่ ม6 บ้านแม่เมย และ ม9 บ้านห้วยเดื่อ

04 กุมภาพันธ์ 2564

ประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติและมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาขุมเงิน ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาขุมเงินและกองการศึกษาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติและมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาขุมเงิน

03 กุมภาพันธ์ 2564

จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม บ้านแม่เหล็ก ม.8,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. นำโดยนายชินวัตร นิลบรรพต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาตำบลทาขุมเงิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ เก็บขยะบริเวณถนน 2 ข้างทาง ถนนสายวัดถ้ำจอมธรรม – บ้านแม่เหล็ก หมู่ที่ 8

29 มกราคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 21  (311 รายการ)