ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
1,665
เดือนที่แล้ว
2,328
ปีนี้
1,665
ปีที่แล้ว
28,621
ทั้งหมด
58,379
ไอพี ของคุณ
34.204.200.74


เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้จัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ 2563 ณ เทศบาลตำบลทาขุมเงิน นำโดยนายสมศักดิ์ อุปพันธ์ ปลัดเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ เช่น
- การแสดงเปิดงาน กลองสะบัดชัย ของศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดทาสวนหลวง
- การแสดงของเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาขุมเงิน
- การแสดงของเด็กเล็ก ก่อนประถมศึกษา ของเด็กนักเรียนทุกโรงเรียน
- การแสดงของเด็กนักเรียน ประถมศึกษา ของเด็กนักเรียนทุกโรงเรียน
-การละเล่นภาคสนาม/ตอบปัญหา
-กิจกรรมตักไข่มัจฉา

11 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาขุมเงินได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และงานมุทิตาจิต คุณครูโสภิตร นุกาศ เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและโรงเรียน โดยมีผู้ใหญ่ใจดีหลายๆ ฝ่ายร่วมสนับสนุนทั้งของขวัญรางวัล รวมถึงขนม อาหาร ไอศกรีม และอื่นๆ อีกมากมาย

27 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลทาขุมเงินได้จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญในการขับขี่ปลอดภัย ป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาขุมเงิน โดยเคลื่อนขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจร ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาขุมเงิน และร่วมกิจกรรม รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสามแยกหนองหมู ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

26 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บ้านสัน หมู่ที่ 4
กิจกรรมทาสีถนนและสะพานบริเวณบ้านสีป้านบ้านสัน กิจกรรมคว่ำกะโหลกกะลาทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย กิจกรรมเก็บขยะบริเวณสองข้างทาง กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณสองข้างทางและกิจกรรมรณรงค์ถนนปลอดภัย
โดยมี ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทาขุมเงิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน อาสามัครสาธารณสุขตำบลทาขุมเงิน ประชาชนจิตอาสาและพี่น้องประชาชนทั้วไปร่วมกิจกรรม

19 ธันวาคม 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30น. เทศบาลตำบลทาขุมเงิน จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อมอบให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นตำบลทาขุมเงิน เนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชภิเษก พุทธศักราช 2562 อย่างสมพระเกียรติ โดยมีนายสมศักดิ์ อุปพันธ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน

19 ธันวาคม 2562

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00น. นายสมศักดิ์ อุปพันธ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานรัฐที่ได้รับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในระดับดี (A) เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน "ลำพูนโปร่งใส สุจริต คิดแยกแยะ" เพื่อปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และย้ำถึงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี

09 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น.นำโดยนายสมศักดิ์ อุปพันธ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีรวมทั้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

05 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลทาขุมเงิน นำโดย นายสมศักดิ์ อุปพันธ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานอสม. ประธานผู้สูงอายุ ประธานแม่บ้าน และคณะเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมพิธีรับมอบรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน และร่วมพิธีลงนามบัมทึกข้อตกลง(MOU) ตามโครงการการให้ความรู้การขอรับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมี ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธาน
และร่วมลงนามข้อตกลงร่วมกัน นอกจากนั้นยังได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับงานกู้ชีพกู้ภัย เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ณ ห้องเทศบาลตำบลทาขุมเงิน

28 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาตำบลทาขุมเงิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธี โดยมีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประกอบไปด้วย
1. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณโดยรอบสำนักสงฆ์บ้านแม่เหล็ก หมู่ที่ 8
2. พ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออกบริเวณโดยรอบสำนักสงฆ์บ้านแม่เหล็ก หมู่ที่ 8
3. แจกแผ่นพับและแจกทราบอะเบท
4.ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า บริเวณโดยรอบสำนักสงฆ์บ้านแม่เหล็ก หมู่ที่8 เพื่อพัฒนาตำบลทาขุมเงินให้เป็นตำบลสะอาด ชุมชนปลอดภัยรวมทั้งก่อให้เกิดทัศนียภาพสวยงามอย่างสม่ำเสมอ

20 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นำโดยนายสมศักดิ์ อุปพันธ์ ปลัดเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม "จัดทำแผนการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคเพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชน ในปีงบประมาณ 2563" ร่วมกับ พชอ.แม่ทาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาขุมเงิน โดยมีนายสุรยุทธ์ ประอินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาขุมเงิน เป็นวิทยากรในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเขตพื้นที่ ในปีงบประมาณ 2563

15 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาตำบลทาขุมเงิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประกอบไปด้วย
1. ทำความสะอาดบริเวณถนนสายขุมเงิน - แม่เมย และเก็บขยะ 2 ข้างทาง
2. ซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลทาขุมเงิน
เพื่อพัฒนาตำบลทาขุมเงินให้เป็นตำบลสะอาด

25 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นำโดย นายสมศักดิ์ อุปพันธ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคมเนื่องในวัน คล้าย วันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

23 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น. นำโดยนายศุภชัย เรืองศิริ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

23 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ร่วมกับ คณะสงฆ์ตำบลทาขุมเงิน ได้จัดโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชน ประชาชน เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาขุมเงิน , โรงเรียน, เทศบาลตำบลทาขุมเงิน) ตระหนักถึงโทษ พิษภัยและผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งกระตุ้นให้ลด ละ เลิก การบริโภคแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา โดยจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ วัดทาศรีป้าน

17 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นำโดยนายศุภชัย เรืองศิริ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้ร่วมพิธีทางศาสนา พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

13 ตุลาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 15  (216 รายการ)