ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
1,264
เดือนที่แล้ว
1,757
ปีนี้
8,076
ปีที่แล้ว
31,251
ทั้งหมด
123,403
ไอพี ของคุณ
3.236.50.252
1
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมพ.ศ. 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ครั้งที่ 1 /2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนและร่วมพิจารณาอนุมัติโครงการ/แผนงานในปีงบประมาณ 2565

18 พฤษภาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เพื่อทำการคัดเลือกประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชน และรองประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยมีนายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาขุมเงิน

20 เมษายน 2565

รดน้ำดำหัว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. นำโดยนายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ กระบวนแสง ปลัดเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้ร่วมรดน้ำดำหัว ท่านอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2565 ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล และร่วมส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

18 เมษายน 2565

มรดน้ำดำหัว นายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้ร่วมรดน้ำดำหัว นายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วย นายประเสริฐ วงค์ตันกาศ ประธานสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน นายสุภาพ สมบัติใหม่ รองนายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน นายนพดลย์ กุมมารกาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน นางจิตรา จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษานุการนายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน และนายสุรศักดิ์ กระบวนแสง ปลัดเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อาวุโส ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล และร่วมส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน

12 เมษายน 2565

เปิดจุดบริการประชาชน,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 นำโดยนายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วยนายนพดลย์ กุมมารกาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน นายสุรศักดิ์ กระบวนแสง ปลัดเทศบาลตำบลทาขุมเงินหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง ร่วมเปิดจุดบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (เทศกาลสงกรานต์ ) เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนทุกรูปแบบ โดยเฉพาะขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับและไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลอุบัติเหตุทางถนน

11 เมษายน 2565

โครงการ"คนแม่ทา พร้อมใจใส่หมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์",เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.นายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วย นายนพดลย์ กุมมารกาศ
รองนายนเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน และนายสุรศักดิ์ กระบวนแสง ปลัดเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้เข้าร่วมโครงการ"คนแม่ทา พร้อมใจใส่หมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์" และลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการสวมหมวกนิรภัย ลดปัญหาการบาดเจ็บรุนแรง การเสียชีวิต และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฏหมายจราจร โดยบูรณาการร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ลำพูน สถานีตำรวจภูธรแม่ทา สถานีตำรวจภูธรทากาศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว ณ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

11 เมษายน 2565

อบรมอาชีพการทำถั่วเน่าแผ่นผู้สูงอายุตำบลทาขุมเงิน,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

วันที่ 11 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมกับเทศบาลตำบลทาขุมเงิน จัดอบรมเพิ่มทักษะความรู้การทำถั่วเน่าแผ่นปรุงรส และน้ำพริกถั่วเน่า และทักษะการต่อยอดผลิตภัณฑ์ แก่กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุบ้านทาขุมเงิน โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน นายกนที บุญมากาศ และปลัดเทศบาล นายสุรศักดิ์ กระบวนแสง ร่วมในพิธีเปิดการอบรม ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านทาขุมเงิน

11 เมษายน 2565

ประชุมคณะกรรมการโคงการถนนปลอดภัย,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. นายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ได้มอบหมายให้นายสุภาพ สมบัติใหม่ และนายนพดล กุมมารกาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโคงการถนนปลอดภัย เพื่อวิเคราะห์จุดเสี่ยงและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ณ เทศบาลตำบลทาขุมเงิน

07 เมษายน 2565

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน

04 เมษายน 2565

“กิจกรรมเคารพธงชาติ”,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นำโดยนายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เข้าร่วม “กิจกรรมเคารพธงชาติ” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลทาขุมเงิน และประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้ ” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือความสุจริตและโปร่งใส เป็นแบบอย่างการประพฤติที่ดี และร่วมทำสัญลักษณ์เพื่อแสดงการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน

28 มีนาคม 2565

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงินสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน

28 มีนาคม 2565

ศึกษาดูงาน โครงการถนนปลอดภัยในชุมชน ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ได้มอบหมายให้ นางสาวอรพินธ์ แสงหงษ์ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วย นางสาวพัทธนันท์ อะถะกาศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เข้าศึกษาดูงาน โครงการถนนปลอดภัยในชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตำบลทาขุมเงิน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง

24 มีนาคม 2565

ตรวจสอบถนนก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.07005,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. นำโดยนายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วย นายศุภชัย เรืองศิริ ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าหน้าที่คลังจังหวัดลำพูน และพนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.07005 บ้านขุมเงิน , บ้านแม่เมย หมู่ที่ 1 , 6 ตำบลทาขุมเงิน ซึ่งเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (coST) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

22 มีนาคม 2565

ศึกษาดูงาน โครงการถนนปลอดภัยในชุมชน,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ได้มอบหมายให้ นางสาวอรพินธ์ แสงหงษ์ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วย นางสาวพัทธนันท์ อะถะกาศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เข้าศึกษาดูงาน โครงการถนนปลอดภัยในชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตำบลทาขุมเงิน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง

22 มีนาคม 2565

ต้อนรับ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

วันที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 07.30 น. นำโดยนายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วย นายสุภาพ สมบัติใหม่ รองนายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน นายประเสริฐ วงศ์ตันกาศ ประธานสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน นางสาวอรพินธ์ แสงหงษ์ หัวหน้าสำนักปลัด และพนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้ให้การต้อนรับ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะชมรมปั่นจักรยานจังหวัดลำพูน และโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน อำเภอแม่ ณ อ่างเก็บน้ำแม่เมย

20 มีนาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 30  (439 รายการ)