ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
1,945
เดือนที่แล้ว
2,712
ปีนี้
1,945
ปีที่แล้ว
27,362
ทั้งหมด
86,021
ไอพี ของคุณ
18.207.108.182


ลงพื้นที่เพื่อมอบชุดของอุปโภค บริโภค,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นำโดยนายชินวัตร นิลบรรพต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วยคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบชุดของอุปโภค บริโภค โครงการสงเคราะห์และช่วยเหลือครอบครัว ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส และผู้ประสบเหตุได้รับความเดือดร้อน ในพื้นที่ตำบลทาขุมเงิน

21 มกราคม 2564

ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดฌาปนสถาน ม4 บ้านสัน ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่  12 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลทาขุมเงิน นำโดย นายชินวัตร นิลบรรพต(ปลัดเทศบาลตำบลทาขุมเงิน),เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ.สต.ทาขุมเงิน,เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลทาขุมเงิน และ ชมรม อสม.ตำบลทาขุมเงิน ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดฌาปนสถาน ม4 บ้านสัน ตำบลทาขุมเงิน เนื่องจากมีพระธุดงค์จากภาคอีสานมาพักค้างแรม ซึ่งได้รับการร้องขอมาจากประชาชนให้ทำความสะอาดพื้นที่ดังกล่าว และปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดสถานศึกษาก่อนเปิดทำการ ณ โรงเรียนบ้านศรีป้าน ตำบลทาขุมเงิน โดยทำการพ่นละอองฝ่อยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารเรียนและได้แนะนำคณะครูทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียน อาทิเช่น โต๊ะ เก้าอี้ ฉากกั้น

12 มกราคม 2564

ปฏิบัติหน้าที่ติดตามเยี่ยมผู้กักตัว 14 วันที่ได้รับผลกระทบจากการกักตัว,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่  7 มกราคม 2564 เวลา 12.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลทาขุมเงิน นำโดย นายชินวัตร นิลบรรพต(ปลัดเทศบาลตำบลทาขุมเงิน),นายคำรณ ใจกาศ(กำนันตำบลทาขุมเงิน),นายเสกสรร สุรินทร์กาศ(ประธานสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน),เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ.สต.ทาขุมเงิน,เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลทาขุมเงิน และ ชมรม อสม.ตำบลทาขุมเงิน ปฏิบัติหน้าที่ติดตามเยี่ยมผู้กักตัว 14 วันที่ได้รับผลกระทบจากการกักตัว โดยแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการหลักของกระทรวงสาธารณสุข และเบื้องต้นได้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต ในครั้งนี้เทศบาลตำบลทาขุมเงินได้สนับสนุบเครื่องอุปโภคและบริโภคแก่ผู้กักตัว 14 วัน ด้วย

07 มกราคม 2564

กิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นำโดยนายชินวัตร นิลบรรพต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาขุมเงิน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลทาขุมเงิน พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญในการขับขี่ปลอดภัย ป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน โดยเคลื่อนขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจร ภายในเขตพื้นที่ตำบลทาขุมเงิน

29 ธันวาคม 2563

ออกเยี่ยมบ้านผู้ที่เดินทางกลับจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

28 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลทาขุมเงิน นำโดย นายชินวัตร นิลบรรพต(ปลัดเทศบาลตำบลทาขุมเงิน),เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ.สต.ทาขุมเงิน,เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลทาขุมเงิน และ ชมรม อสม.ตำบลทาขุมเงิน ปฎิบัติหน้าที่ออกเยี่ยมบ้านผู้ที่เดินทางกลับจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง โดยแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขในการสังเกตุอาการตนเอง(safe quarantine) ให้ปลอดภัยจาก covid-19 และเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม

28 ธันวาคม 2563

ปฎิบัติหน้าที่ออกเยี่ยมบ้านผู้ที่เดินทางกลับจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลทาขุมเงิน นำโดย นายชินวัตร นิลบรรพต(ปลัดเทศบาลตำบลทาขุมเงิน),เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ.สต.ทาขุมเงิน,เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลทาขุมเงิน และ ชมรม อสม.ตำบลทาขุมเงิน ปฎิบัติหน้าที่ออกเยี่ยมบ้านผู้ที่เดินทางกลับจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง โดยแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขในการสังเกตุอาการตนเอง(safe quarantine) ให้ปลอดภัยจาก covid-19 และเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม

28 ธันวาคม 2563

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม บ้านสัน หมู่ที่ 4,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. นำโดยนายชินวัตร นิลบรรพต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่ บ้าน และจิตอาสาตำบลทาขุมเงิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ เก็บขยะบริเวณถนน 2 ข้างทาง สายบ้านสัน – ศรีป้าน (ผ่านหน้าสุสานบ้านสัน หมู่ที่ 4)

25 ธันวาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อปรึกษาหารือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตำบลทาขุมเงิน

18 ธันวาคม 2563

ออกตรวจและสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการขอความร่วมมือภาคประชาชน,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลทาขุมเงิน นำโดย นายชินวัตร นิลบรรพต(ปลัดเทศบาลตำบลทาขุมเงิน),นางบัณฑิตา ศรีวิชัย(ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอแม่ทา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.สต.ทาขุมเงิน),นายคำรณ ใจกาศ(กำนันตำบลทาขุมเงิน),นายนพดล กุมมารกาศ(ผู้ใหญ่บ้านแม่เมย),นางสาวกาญจนา ธรรมากาศ(ผู้ใหญ่บ้านห้วยเดื่อ),เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ.สต.ทาขุมเงิน,เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลทาขุมเงิน และ ชมรม อสม.ตำบลทาขุมเงิน ปฎิบัติหน้าที่ออกตรวจและสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการขอความร่วมมือภาคประชาชนและภาคสังคมให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด คือ ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และใช้แพลตฟอร์มไทยชนะ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ณ ร้านค้าในหมู่ที่6 ตำบลทาขุมเงิน และ ร้านค้าบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เมย หมู่ที่9 ตำบลทาขุมเงิน

18 ธันวาคม 2563

ร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนในหัวข้อ การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

18 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาขุมเงิน โดย นายไพรสันต์ กันเพ็ชร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ พร้อมด้วยนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 4/2563 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนในหัวข้อ การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นายชินวัตร นิลบรรพต ปลัดเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

18 ธันวาคม 2563

เยี่ยมผู้สูงอายุด้อยโอกาส ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.30 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอ และกิ่งกาชาดอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยนายชินวัตร นิลบรรพต ปลัดเทศ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ผู้ใหญ่บ้านขุมเงิน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทาขุมเงิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกเยี่ยมผู้สูงอายุด้อยโอกาส นางบุญหลง บ้านเลขที่ 74 ม.1 บ้านขุมเงิน ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

16 ธันวาคม 2563

ร่วมกิจกรรมแนวปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายชินวัตร นิลบรรพต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ร่วมกิจกรรมการดำเนินงาน "น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบมรชกมารี สู่แนวปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ระยะ ที่ ๒ สร้างวัฒนธรรมปลูกผักประจำครัวเรือนโดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธี ณ บ้านทาขุมเงิน

15 ธันวาคม 2563

ออกตรวจและสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการขอความร่วมมือภาคประชาชน,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 7.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลทาขุมเงิน นำโดย นายชินวัตร นิลบรรพต(ปลัดเทศบาลตำบลทาขุมเงิน),นางบัณฑิตา ศรีวิชัย(ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอแม่ทา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.สต.ทาขุมเงิน),นายคำรณ ใจกาศ(กำนันตำบลทาขุมเงิน),นายนพดล กุมมารกาศ(ผู้ใหญ่บ้านแม่เมย),เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ.สต.ทาขุมเงิน,เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลทาขุมเงิน และ ชมรม อสม.ตำบลทาขุมเงิน ปฎิบัติหน้าที่ออกตรวจและสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการขอความร่วมมือภาคประชาชนและภาคสังคมให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด คือ ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และใช้แพลตฟอร์มไทยชนะ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ณ ตลาดนัดบ้านแม่เมย หมู่ที่6 ตำบลทาขุมเงิน

13 ธันวาคม 2563

ปล่อยพันธุ์ปลานิลและดำเนินการสาธิตการเพาะพันธ์ุปลาหมอไทย,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 หน่วยงานกรมประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับ เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ปล่อยพันธุ์ปลานิลและดำเนินการสาธิตการเพาะพันธ์ุปลาหมอไทย ให้กับตัวแทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นอ่างเก็บน้ำแม่เมย ตำบลทาขุมเงิน โดยได้รับการสนับสนุนพ่อแม่พันธ์ุปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน ณ แหล่งเรียนรู้การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ บ้านนายเสาร์แก้ว กันทากาศ หมู่ที่ 2 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

07 ธันวาคม 2563

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นำโดยนายชินวัตร นิลบรรพต ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วย นายเสกสรรค์ สุรินกาศ ประธานสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา พนักงาน เยาวชนและประชาชนตำบลทาขุมเงิน ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ปลูกฝังวินัยในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งในการจัดโครงการ ประกอบด้วย การบรรยายธรรม "เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต" โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พร้อมคณะ และการมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา ณ หอประชุมโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

05 ธันวาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 20  (296 รายการ)