ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
1,348
เดือนที่แล้ว
2,164
ปีนี้
18,596
ปีที่แล้ว
28,621
ทั้งหมด
75,310
ไอพี ของคุณ
3.226.248.180


กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 นำโดยนายศุภชัย เรืองศิริ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อม สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลและประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน  จิตอาสาพัฒนา ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ และเก็บขยะสองข้างทางรอบบรเวณบ้านคนพิการจนถึงบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เมย ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บ้านนางบันเทาว์ แสนปงผาบ (บ้านคนพิการ) บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน


 
31 มกราคม 2563