ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
229
เดือนที่แล้ว
1,575
ปีนี้
13,362
ปีที่แล้ว
28,621
ทั้งหมด
70,076
ไอพี ของคุณ
18.206.238.176


กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา ๑๐.๐๐ น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สาธารณสุขอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนและจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อมทั้งได้มอบผ้าปิดจมูกให้แก่ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการนี้ นายชินวัตร นิลบรรพต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าวฯ โดยมีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประกอบไปด้วย
1. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณโดยรอบวัดทาสวนหลวง หมู่ที่ 3
2. พ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออกบริเวณโดยรอบบ้านสวนหลวง หมู่ที่ 3
3. แจกแผ่นพับและแจกทราบอะเบท
4.ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า บริเวณโดยรอบวันทาสวนหลวง หมู่ที่ 3 และภายในหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาตำบลทาขุมเงินให้เป็นตำบลสะอาด ชุมชนปลอดภัยรวมทั้งก่อให้เกิดทัศนียภาพสวยงามอย่างสม่ำเสมอ


 
08 พฤษภาคม 2563