ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
180
เดือนที่แล้ว
1,575
ปีนี้
13,313
ปีที่แล้ว
28,621
ทั้งหมด
70,027
ไอพี ของคุณ
18.206.238.176


ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ยากไร้

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 14.30 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน กิ่งกาชาดอำเภอแม่ทา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาขุมเงิน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะให้การช่วยเหลือตามอำนาจที่ต่อไป


 
20 พฤษภาคม 2563