ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
229
เดือนที่แล้ว
1,575
ปีนี้
13,362
ปีที่แล้ว
28,621
ทั้งหมด
70,076
ไอพี ของคุณ
18.206.238.176


ออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำแก่ประชาชนร้านนวดเพื่อสุขภาพที่เปิดให้บริการในเขตพื้นที่ ต.ทาขุมเงิน

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลทาขุมเงิน (สปก.ต.ทาขุมเงิน)นำโดย นายชินวัตร นิลบรรพต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาขุมเงิน เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลทาขุมเงิน
ได้ออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำแก่ประชาชนร้านนวดเพื่อสุขภาพที่เปิดให้บริการในเขตพื้นที่ ต.ทาขุมเงิน ตามมาตราผ่อนปรนระยะที่ 3 โดยให้ปฎิบัติตามแนวทางตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 โดยเน้นย้ำให้เว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยวัดอุณหภูมิจำกัดจำนวนและเวลาการให้บริการ


 
12 มิถุนายน 2563