ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
1,945
เดือนที่แล้ว
2,712
ปีนี้
1,945
ปีที่แล้ว
27,362
ทั้งหมด
86,021
ไอพี ของคุณ
18.207.108.182


ออกตรวจและสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการขอความร่วมมือภาคประชาชน

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลทาขุมเงิน นำโดย นายชินวัตร นิลบรรพต(ปลัดเทศบาลตำบลทาขุมเงิน),นางบัณฑิตา ศรีวิชัย(ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอแม่ทา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.สต.ทาขุมเงิน),นายคำรณ ใจกาศ(กำนันตำบลทาขุมเงิน),นายนพดล กุมมารกาศ(ผู้ใหญ่บ้านแม่เมย),นางสาวกาญจนา ธรรมากาศ(ผู้ใหญ่บ้านห้วยเดื่อ),เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ.สต.ทาขุมเงิน,เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลทาขุมเงิน และ ชมรม อสม.ตำบลทาขุมเงิน ปฎิบัติหน้าที่ออกตรวจและสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการขอความร่วมมือภาคประชาชนและภาคสังคมให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด คือ ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และใช้แพลตฟอร์มไทยชนะ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ณ ร้านค้าในหมู่ที่6 ตำบลทาขุมเงิน และ ร้านค้าบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เมย หมู่ที่9 ตำบลทาขุมเงิน


 
18 ธันวาคม 2563