ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
1,407
เดือนที่แล้ว
2,696
ปีนี้
17,546
ปีที่แล้ว
27,362
ทั้งหมด
101,622
ไอพี ของคุณ
35.172.136.29
ร่วมกล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2562 ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จามพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2562 กิจกรรมนำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา การสาธิตฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยหมัก และการสาธิตการหว่านเมล็ดปอเทืองในแปลงไถกลบ โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณหลังศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 9

22 มีนาคม 2562

ประธานเปิดค่ายพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านงานวัณโรคและเอดส์ ปี 2561 ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายภิรมย์ จามพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ได้เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านงานวัณโรคและเอดส์ ปี 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาขุมเงิน

24 กันยายน 2561

ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายภิรมย์ จามพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วยปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก โดยเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้ส่งนางสาวโสภิตร นุกาศ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมการคัดเลือกดังกล่าว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาขุมเงิน

22 สิงหาคม 2561

มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จามพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับ นายภาษิต บุษมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

08 สิงหาคม 2561

ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมแกนนำสุขภาพครอบครัว ตำบลทาขุมเงิน ปี 2561,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จามพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมแกนนำสุขภาพครอบครัว ตำบลทาขุมเงิน ปี 2561 โดยจัดอบรมให้แก่กลุ่มผู้ดูแลผู้ปวยติดเตียง แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุข และแกนนำอาสาสมัครประจำครอบครัว ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาขุมเงิน

20 กรกฎาคม 2561

ดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยนายภิรมย์ จามพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ปลัดเทศบาล และนายช่างโยธาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้ให้การต้อนรับ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในการลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเดื่อ - บ้านแม่เมย เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค รวมถึงเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลำพูน แก่หน่วยงานเจ้าภาพโครงการ

11 มิถุนายน 2561

มอบกระเบื้องให้กับราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายภิรมย์ จามพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน และนายสมศักดิ์ อุปพันธ์ ปลัดเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้มอบกระเบื้องให้กับราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย บ้านสบเมย หมู่ที่ 2 บ้านแม่เมย หมู่ที่ 6 และบ้านแม่เหล็ก หมู่ที่ 8

24 พฤษภาคม 2561

ร่วมโครงการไทยนิยน ยั่งยืน,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จามพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ได้เข้าร่วมโครงการไทยนิยน ยั่งยืน ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดทาสบเมยและศาลาอเนกประสงค์บ้านทาขุมเงิน

16 พฤษภาคม 2561

เปิดโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จามพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกเพื่อควบคุม ป้องกัน และทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาขุมเงิน

05 มีนาคม 2561

มอบเกียรติบัตร แก่บุคลต้นแบบ ทั้ง12หมู่บ้าน ในเขตตำบลทาขุมเงิน.,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น คณะกรรมการพัฒนาบริการสาธารณสุขตำบลทาขุมเงิน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาขุมเงิน ได้มอบเกียรติบัตร แก่บุคลต้นแบบ ทั้ง12หมู่บ้าน ในเขตตำบลทาขุมเงิน.

08 มกราคม 2561

ร่วมโครงการ เสวนาป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่ ปี 2560,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น นายภิรมย์ จามพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้ร่วมโครงการ เสวนาป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่ ปี 2560 เพื่อสื่อสารให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงสถานการณ์ปัญหาการฆ่าตัวตายในแต่ละพื้นที่และทำความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายได้อย่างถูกต้อง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาขุมเงิน

29 ธันวาคม 2560

ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายภิรมย์ จามพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ ด่านตรวจหนองหมู หมู่ที่ 6 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

28 ธันวาคม 2560

โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 นำโดยนายภิรมย์ จามพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมคณะจิตอาสาตำบลทาขุมเงิน ได้ร่วมกันทำความสะอาดพร้อมตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณวัดทาสบเมย เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพ พระครูกิตติรัตนโสภณ อดีตเจ้าอาวาสวัดทาสบเมยโดยการบำเพ็ญประโยชน์ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
25 ธันวาคม 2560

มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ปีงบประมาณ 2561,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายภิรมย์ จามพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้ให้การต้อน เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ในการมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ปีงบประมาณ 2561 พร้อมสิ่งของเครื่องใช้สำหรับอุปโภคบริโภค จำนวน 3 ราย 1. นางสาวอริสา เหล็กแดง หมู่ 8 ตำบลทาขุมเงิน 2. นางกอดี ขนาดฐิติ หมู่ 8 ตำบลทากาศ 3. นางคำน้อย ห้วยแก้วหลวง หมู่ 8 ตำบลทากาศ ณ บ้านแม่เหล็ก
19 ธันวาคม 2560

:jอมแซมบ้าน อดีตกำนัน อรุณ แสนแก้วกาศ ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นำโดยนายภิรมย์ จามพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาขุมเงิน และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลทาขุมเงิน ได้ให้การต้อนรับนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมบ้าน อดีตกำนัน อรุณ แสนแก้วกาศ ณ บ้านสวนหลวง
08 ธันวาคม 2560

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (46 รายการ)