ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
74
เมื่อวานนี้
70
เดือนนี้
1,044
เดือนที่แล้ว
2,126
ปีนี้
24,834
ปีที่แล้ว
17,892
ทั้งหมด
52,927
ไอพี ของคุณ
18.208.186.19นายเสกสรรค์ สุรินกาศ
ประธานสภาเทศบาล

นายจำลอง ศิริกาศ
รองประธานสภาเทศบาล
นางวันเพ็ญ อุ่นนันกาศ
เลขานุการสภาเทศบาล


นายวิเชียร พลอยศรี
สมาชิกสภาเทศบาลทาขุมเงิน เขต 1


นายบรรเลง อุ่นเรือน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เขต 1


นายประเสริฐ วงค์ตันกาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เขต 1


นางวันเพ็ญ อุ่นนันกาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เขต 1


นางไพรรินทร์ ทุนกาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เขต 1


นางนงนภัส อิยะกาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เขต 1


นายเสกสรรค์ สุรินกาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เขต 2


นายเกียรติพันธ์ ฝั้นกาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เขต 2


นายบุญชู อุตมะกาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เขต 2


นายเพ็ญ อุตมะกาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เขต 2


นายจำลอง ศิริกาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เขต 2


นายเจษฎา ตากาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เขต 2