ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
72
เดือนนี้
649
เดือนที่แล้ว
2,597
ปีนี้
11,179
ปีที่แล้ว
27,362
ทั้งหมด
95,255
ไอพี ของคุณ
3.92.96.236



นายประเสริฐ วงค์ตันกาศ
ประธานสภาเทศบาล
โทร 091-8527793

นายเพ็ญ อุตมะกาศ
รองประธานสภาเทศบาล
โทร 086-1917163
นางวันเพ็ญ อุ่นนันกาศ
เลขานุการสภาเทศบาล
โทร 084-8037408


นายวิเชียร พลอยศรี
สมาชิกสภาเทศบาลทาขุมเงิน เขต 1
โทร 040-2420628


นางวันเพ็ญ อุ่นนันกาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เขต 1
โทร 084-8037408


นางนงนภัส อิยะกาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เขต 1
โทร 084-3637008


นางไพรรินทร์ ทุนกาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เขต 1
โทร 097-2311030


นายประเสริฐ วงค์ตันกาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เขต 1
โทร 091-8527793


นายปิยะพงศ์ วงค์กัญญา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เขต 1
โทร 085-0338090


นายยุทธ ก๋ากาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เขต 2
โทร 097-9637367


นายบุญชู อุตมะกาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เขต 2
โทร 086-1959885


นายเพ็ญ อุตมะกาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เขต 2
โทร 086-1917163


นายพยุง สุรินทร์กาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เขต 2
โทร 093-1989151


นายเกียรติพันธ์ ฝั้นกาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เขต 2
โทร 093-1865477


นายศตวรรษ ตากาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เขต 2
โทร 098-8153655