ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
70
เดือนนี้
1,044
เดือนที่แล้ว
2,126
ปีนี้
24,834
ปีที่แล้ว
17,892
ทั้งหมด
52,927
ไอพี ของคุณ
18.208.186.19นายสมศักดิ์ อุปพันธ์
ปลัดเทศบาลตำบลทาขุมเงินนางสาวอรพินธ์ แสงหงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวอรชร สุขภิรมย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายศุภชัย เรืองศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสมศักดิ์ อุปพันธ์
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นายศุภชัย เรืองศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายสมศักดิ์ อุปพันธ์
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม