ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
60
เดือนนี้
1,592
เดือนที่แล้ว
1,981
ปีนี้
3,573
ปีที่แล้ว
28,621
ทั้งหมด
60,287
ไอพี ของคุณ
3.214.224.224นายศุภชัย เรืองศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบล


นางสาวอรพินธ์ แสงหงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวอรชร สุขภิรมย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายศุภชัย เรืองศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายศุภชัย เรืองศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ
นายศุภชัย เรืองศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายสมศักดิ์ อุปพันธ์
นายศุภชัย เรืองศิริ ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการ ฯ