ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
137
เดือนนี้
570
เดือนที่แล้ว
1,575
ปีนี้
13,703
ปีที่แล้ว
28,621
ทั้งหมด
70,417
ไอพี ของคุณ
18.207.240.230นายชินวัตร นิลบรรพต
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน


นางสาวอรพินธ์ แสงหงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวอรชร สุขภิรมย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายศุภชัย เรืองศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายชินวัตร นิลบรรพต
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ
นายสกล แสนมา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายชินวัตร นิลบรรพต
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการ ฯ