ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
72
เดือนนี้
649
เดือนที่แล้ว
2,597
ปีนี้
11,179
ปีที่แล้ว
27,362
ทั้งหมด
95,255
ไอพี ของคุณ
3.92.96.236นายชินวัตร นิลบรรพต
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน
โทร 065-4949426


นางสาวอรพินธ์ แสงหงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 093-1863664
นายอำพล จายโจง
หัวหน้าฝ่ายพัมนารายได้
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 064-1921141
นายศุภชัย เรืองศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 087-1779543
นายชินวัตร นิลบรรพต
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ
โทร 065-4949426
นายสกล แสนมา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร 089-9997969
นายชินวัตร นิลบรรพต
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการ ฯ
โทร 065-4949426