ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
130
เดือนนี้
2,945
เดือนที่แล้ว
3,277
ปีนี้
20,466
ปีที่แล้ว
31,251
ทั้งหมด
135,793
ไอพี ของคุณ
44.201.95.84นายสุรศักดิ์ กระบวนแสง
ปลัดเทศบาลตำบลทาขุมเงิน
โทร.081-9505011

นางสาวอรพินธ์ แสงหงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 093-1863664
นายศุภชัย เรืองศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 087-1779543

นายสกล แสนมา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร 089-9997969


นางสาวพัชรินทร์ ธัมมากาศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 089-0384628
นางสาวบุษกล ศิริมังคลากุล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ
โทร 094-2696544

นายธีรพล แดงจา
นักวิชาการสุขาภิบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ
โทร 098-1969895