ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
70
เดือนนี้
899
เดือนที่แล้ว
2,126
ปีนี้
24,689
ปีที่แล้ว
17,892
ทั้งหมด
52,782
ไอพี ของคุณ
35.175.191.72


หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
คำร้องขอความอนุเคราะห์รถกู้ชีพ-กู้ภัย 7 ม.ค. 2562สำนักปลัดDownload
คำร้องขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย-อุทกภัย-อัคคีภัย 7 ม.ค. 2562สำนักปลัดDownload
คำร้องทั่วไป 9 ม.ค. 2560สำนักปลัดDownload
ใบยืมพัสดุ 7 ม.ค. 2562กองคลังDownload
คำร้องซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ 7 ม.ค. 2562กองช่างDownload
คำร้องซ่อมบำรุงเสียงตามสาย 7 ม.ค. 2562กองช่างDownload
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7 ม.ค. 2562กองสวัสดิการสังคมDownload
แบบยืนยันเอกสารการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิ 7 ม.ค. 2562กองสวัสดิการสังคมDownload
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 7 ม.ค. 2562กองสวัสดิการสังคมDownload
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1