ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
72
เดือนนี้
649
เดือนที่แล้ว
2,597
ปีนี้
11,179
ปีที่แล้ว
27,362
ทั้งหมด
95,255
ไอพี ของคุณ
3.92.96.236


หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
คำร้องขอความอนุเคราะห์รถกู้ชีพ-กู้ภัย 7 ม.ค. 2562สำนักปลัดDownload
คำร้องขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย-อุทกภัย-อัคคีภัย 7 ม.ค. 2562สำนักปลัดDownload
คำร้องซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ 7 ม.ค. 2562กองช่างDownload
คำร้องซ่อมบำรุงเสียงตามสาย 7 ม.ค. 2562กองช่างDownload
ใบยืมพัสดุ 7 ม.ค. 2562กองคลังDownload
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7 ม.ค. 2562กองสวัสดิการสังคมDownload
แบบยืนยันเอกสารการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิ 7 ม.ค. 2562กองสวัสดิการสังคมDownload
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 7 ม.ค. 2562กองสวัสดิการสังคมDownload
คำร้องทั่วไป 9 ม.ค. 2560สำนักปลัดDownload
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1