ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
180
เดือนที่แล้ว
1,575
ปีนี้
13,313
ปีที่แล้ว
28,621
ทั้งหมด
70,027
ไอพี ของคุณ
18.206.238.176
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ-กทจ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลของเทศบาล17 มิ.ย. 2563
2ประกาศ ก.ท.จ.ลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน ฉ.1-617 มิ.ย. 2563
3ประกาศ ก.ท.จ.ลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.217 มิ.ย. 2563
4ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ ฉ.2 พ.ศ. 256317 มิ.ย. 2563
5ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย ฉ.3 พ.ศ.216 มิ.ย. 2563
6ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย ฉ.2 พ.ศ.216 มิ.ย. 2563
7ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558 แก้ไขเพ16 มิ.ย. 2563
8หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงาน16 มิ.ย. 2563
9ประกาศกำหนดปฏิบัติราชการครู16 มิ.ย. 2563
10ประกาศหลักเกณฑ์ครู16 มิ.ย. 2563
11ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 255816 มิ.ย. 2563
12ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีผลการปฏ15 พ.ค. 2562
13ประมวลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายสภา3 ก.ย. 2561
14ประมวลจริยธรรมพนักงาน27 มิ.ย. 2561
15ประมวลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายบริหาร10 มิ.ย. 2558

1