ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
180
เดือนที่แล้ว
1,575
ปีนี้
13,313
ปีที่แล้ว
28,621
ทั้งหมด
70,027
ไอพี ของคุณ
18.206.238.176
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 256331 มี.ค. 2563
2รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256224 ต.ค. 2562
3แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.25631 ต.ค. 2562
4รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 256228 มิ.ย. 2562
5รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 15 พ.ค. 2562
6แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี15 พ.ค. 2562
7รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256122 พ.ย. 2561
8รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 25612 พ.ย. 2561
9ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256130 ต.ค. 2561
10รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256013 พ.ย. 2560
11รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำเดือนกันยายน ประจำปี 256024 ต.ค. 2560
12งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 255925 ม.ค. 2560

1