ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
1,334
เดือนที่แล้ว
2,712
ปีนี้
1,334
ปีที่แล้ว
27,362
ทั้งหมด
85,410
ไอพี ของคุณ
3.232.133.141
ลำดับรายการวันที่
1รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256318 พ.ย. 2563
2รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ก.ค. - ก.ย. 6321 ต.ค. 2563
3รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 256331 มี.ค. 2563
4รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256224 ต.ค. 2562
5แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.25631 ต.ค. 2562
6รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 256228 มิ.ย. 2562
7รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 15 พ.ค. 2562
8แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี15 พ.ค. 2562
9รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256122 พ.ย. 2561
10รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 25612 พ.ย. 2561
11ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256130 ต.ค. 2561
12รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256013 พ.ย. 2560
13รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำเดือนกันยายน ประจำปี 256024 ต.ค. 2560
14งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 255925 ม.ค. 2560

1