ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
72
เดือนนี้
649
เดือนที่แล้ว
2,597
ปีนี้
11,179
ปีที่แล้ว
27,362
ทั้งหมด
95,255
ไอพี ของคุณ
3.92.96.236
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 25641 เม.ย. 2564
2รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256319 ก.พ. 2564
3รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.256318 พ.ย. 2563
4รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256318 พ.ย. 2563
5รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ก.ค. - ก.ย. 6321 ต.ค. 2563
6แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.25641 ต.ค. 2563
7รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 256331 มี.ค. 2563
8รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256224 ต.ค. 2562
9แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.25631 ต.ค. 2562
10รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 256228 มิ.ย. 2562
11รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 15 พ.ค. 2562
12แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี15 พ.ค. 2562
13รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256122 พ.ย. 2561
14รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 25612 พ.ย. 2561
15ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256130 ต.ค. 2561
16รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256013 พ.ย. 2560
17รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำเดือนกันยายน ประจำปี 256024 ต.ค. 2560
18งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 255925 ม.ค. 2560

1