ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน





facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
0
เดือนนี้
1,463
เดือนที่แล้ว
1,972
ปีนี้
10,247
ปีที่แล้ว
31,251
ทั้งหมด
125,574
ไอพี ของคุณ
44.201.96.43
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ประจำปีงบประมาณ 25641 ต.ค. 2564
2รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนกองคลัง1 ต.ค. 2564
3รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนกองการศึกษาฯ2 ก.ย. 2564
4รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของสำนักปลัด 1 มิ.ย. 2564
5รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนกองช่าง6 พ.ค. 2564
6รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม5 เม.ย. 2564
7รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนกองสวัสดิการฯ5 เม.ย. 2564
8รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน5 ต.ค. 2563
9รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนกองคลัง30 ก.ย. 2563
10รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก22 ก.ย. 2563
11รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนกองสาธารณสุข ฯ10 ก.ค. 2563
12รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนกองช่าง6 ก.ค. 2563
13รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนสำนักปลัด3 ก.ค. 2563
14รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนกองสวัสดิการฯ17 ก.พ. 2563

1