ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
148
เมื่อวานนี้
293
เดือนนี้
1,801
เดือนที่แล้ว
3,610
ปีนี้
16,045
ปีที่แล้ว
31,251
ทั้งหมด
131,372
ไอพี ของคุณ
3.235.140.84
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฯ16 ส.ค. 2565
2การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฯ 12 ก.ค. 2565
3เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันฯ 256518 ม.ค. 2565
4เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 256518 ม.ค. 2565
5ประกาศผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฯ24 พ.ย. 2564
6การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฯ 21 ต.ค. 2564
7เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 256419 ม.ค. 2564
8เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 256419 ม.ค. 2564

1