ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
166
เมื่อวานนี้
293
เดือนนี้
1,801
เดือนที่แล้ว
3,610
ปีนี้
16,045
ปีที่แล้ว
31,251
ทั้งหมด
131,372
ไอพี ของคุณ
3.235.140.84
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน31 มี.ค. 2565
2รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256418 มี.ค. 2565
3รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256428 ธ.ค. 2564
4รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256428 ต.ค. 2564
5รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 25641 เม.ย. 2564
6รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256319 ก.พ. 2564
7รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256318 พ.ย. 2563
8รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.256318 พ.ย. 2563
9รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ก.ค. - ก.ย. 6321 ต.ค. 2563
10แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.25641 ต.ค. 2563
11รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 256331 มี.ค. 2563
12รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256224 ต.ค. 2562
13แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.25631 ต.ค. 2562
14รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 256228 มิ.ย. 2562
15แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี15 พ.ค. 2562
16รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 15 พ.ค. 2562
17รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256122 พ.ย. 2561
18รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 25612 พ.ย. 2561
19ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256130 ต.ค. 2561
20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256013 พ.ย. 2560

12  >> >|