ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
130
เดือนนี้
2,945
เดือนที่แล้ว
3,277
ปีนี้
20,466
ปีที่แล้ว
31,251
ทั้งหมด
135,793
ไอพี ของคุณ
44.201.95.84
นางสาวอรพินธ์ แสงหงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 093-1863664


นางสาวพัทธนันท์ อะถะกาศ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


  

หัวหน้าฝ่ายปกครองนางมธุรา ทะจู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


  
นางสาวจตุพร ชุมประเสริฐ
นิติกร


นางอัญชุลี ดีจิตกาศ
นักวิชาการเกษตร


  
นายอดุลย์ อ้นด้วง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางโสภิณ ดวงสนั่น
นักทรัพยากรบุคคล


  
นายคมสันต์ สุวรรณกาศ
พนักงานจ้าง


นางสาวสุวรรณี สมณาสัก
เจ้าพนักงานธุรการ


  
นางสาววิดารัตน์ ริยะกาศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายกฤษดา ติยะกาศ
พนักงานจ้าง


    
  
นางสาวกรรณิการ์ จันทร์วงค์จร
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
      
นายนิธิกร แสนกาศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นางสินทร ดวงแก้วกาศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ