ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
72
เดือนนี้
649
เดือนที่แล้ว
2,597
ปีนี้
11,179
ปีที่แล้ว
27,362
ทั้งหมด
95,255
ไอพี ของคุณ
3.92.96.236
นางสาวอรพินธ์ แสงหงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 093-1863664หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบนางมธุรา ทะจู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


  
นายอดุลย์ อ้นด้วง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนางอัญชุลี ดีจิตกาศ
นักวิชาการเกษตร  
นายคมสันต์ สุวรรณกาศ
คนงานจ้างเหมาบริการนางสาวจตุพร ชุมประเสริฐ
นิติกร  
นายไพฑูรย์ เนตรสว่าง
คนงานจ้างเหมาบริการนางโสภิณ ดวงสนั่น
นักทรัพยากรบุคคล  
นายจีระศักดิ์ ยศเพ็ชรกาศ
คนงานจ้างเหมาบริการนางสาวสุวรรณี สมณาสัก
เจ้าพนักงานธุรการ


  
นายชลอ เส้าหน่อแก้ว
คนงานจ้างเหมาบริการ


นางสาววิดารัตน์ ริยะกาศ
คนงานจ้างเหมาบริการ


  
ว่าที่ ร.ต. ธวัชชัย ใจกาศ
คนงานจ้างเหมาบริการ


นายนิธิกร แสนกาศ
คนงานจ้างเหมาบริการ


  
นายดีชัย ประยูรยืนยง
คนงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวกรรณิการ์ จันทร์วงค์จร
คนงานจ้างเหมาบริการ


  
นายวิชัญ ใจบ่อแป้น
คนงานจ้างเหมาบริการ


นางสินทร ดวงแก้วกาศ
คนงานจ้างเหมาบริการ


    
นายกฤษดา ติยะกาศ
คนงานจ้างเหมาบริการ