ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
631
เดือนที่แล้ว
1,575
ปีนี้
13,764
ปีที่แล้ว
28,621
ทั้งหมด
70,478
ไอพี ของคุณ
18.207.240.230
นางสาวอรพินธ์ แสงหงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบนางมธุรา ทะจู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


  
นายอดุลย์ อ้นด้วง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนางอัญชุลี ดีจิตกาศ
นักวิชาการเกษตร  
นายคมสันต์ สุวรรณกาศ
คนงานจ้างเหมาบริการนางสาวจตุพร ชุมประเสริฐ
นิติกร  
นายไพฑูรย์ เนตรสว่าง
คนงานจ้างเหมาบริการนางโสภิณ ดวงสนั่น
นักทรัพยากรบุคคล  
นายจีระศักดิ์ ยศเพ็ชรกาศ
คนงานจ้างเหมาบริการนางสาวสุวรรณี สมณาสัก
เจ้าพนักงานธุรการ


  
นายชลอ เส้าหน่อแก้ว
คนงานจ้างเหมาบริการ


นางสาววิดารัตน์ ริยะกาศ
คนงานจ้างเหมาบริการ


  
ว่าที่ ร.ต. ธวัชชัย ใจกาศ
คนงานจ้างเหมาบริการ


นายนิธิกร แสนกาศ
คนงานจ้างเหมาบริการ


  
นายดีชัย ประยูรยืนยง
คนงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวกรรณิการ์ จันทร์วงค์จร
คนงานจ้างเหมาบริการ


  
นายวิชัญ ใจบ่อแป้น
คนงานจ้างเหมาบริการ


นางสินทร ดวงแก้วกาศ
คนงานจ้างเหมาบริการ


    
นายนพดล ยาวิระ
คนงานจ้างเหมาบริการ