ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
180
เดือนที่แล้ว
1,575
ปีนี้
13,313
ปีที่แล้ว
28,621
ทั้งหมด
70,027
ไอพี ของคุณ
18.206.238.176
นางชวนพิศ ฤทธิสาร
ประธานผู้สูงอายุตำบลทาขุมเงิน ประธานผู้สูงอายุบ้านแม่เมยนายทองคำ วิธี
ประธานผู้สูงอายุบ้านทาขุมเงินนายสุเทพ ณ ลำพูน
ประธานผู้สูงอายุบ้านสบเมยนายมิตร ผัดสัก
ประธานผู้สูงอายุบ้านสวนหลวงนายจันทร์ตา ใจคำกาศ
ประธานผู้สูงอายุบ้านสันนายศรีคำ ใจกาศ
ประธานผู้สูงอายุบ้านศรีป้านนายบัญญัติ ฝั้นกาศ
ประธานผู้สูงอายุบ้านดอยครั่งนายปี๋ อินจาย
ประธานผู้สูงอายุบ้านแม่เหล็กนายพลอย ผัดศักดิ์
ประธานผู้สูงอายุบ้านห้วยเดื่อนายประสิทธิ์ ดีกาศ
ประธานผู้สูงอายุบ้านป่าไม้นายสุนทร วังศรี
ประธานผู้สูงอายุบ้านแพะริมน้ำนายสมบูรณ์ เสาร์ศรีจันทร์
ประธานผู้สูงอายุบ้านปง