ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
72
เดือนนี้
649
เดือนที่แล้ว
2,597
ปีนี้
11,179
ปีที่แล้ว
27,362
ทั้งหมด
95,255
ไอพี ของคุณ
3.92.96.236
นายเกียรติพันธ์ ฝั้นกาศ
ประธานกรรมการ


นายศตวรรษ ตากาศ
รองประธานกรรมการ


นายสมพร พินธุกาศ
รองประธานกรรมการ


นางสาวศิริขวัญ จี้ห้วย
เลขานุการ


นายพุฒิพงศ์ สุภากาศ
ประชาสัมพันธ์


นางไพรรินทร์ ทุนกาศ
คณะกรรมการ


นายพรชัย ปันกาศ
คณะกรรมการ


นางรุ่งศรี จี้สละ
คณะกรรมการ


นางนงนภัส อิยะกาศ
คณะกรรมการ


นายบุญเต็ม พรหมกาศ
คณะกรรมการ


นายอุทัย ใบหมาก
คณะกรรมการ


นายบุญช่วย สุขกาศ
คณะกรรมการ


นายณัฐพงศ์ มูลกาศ
คณะกรรมการ