ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
60
เดือนนี้
1,592
เดือนที่แล้ว
1,981
ปีนี้
3,573
ปีที่แล้ว
28,621
ทั้งหมด
60,287
ไอพี ของคุณ
3.214.224.224
นายเกียรติพันธ์ ฝั้นกาศ
ประธานกรรมการนายสมพร พินธุกาศ
รองประธานกรรมการนายอำนวย โยกาศ
รองประธานกรรมการนายพุฒิพงศ์ สุภากาศ
เลขานุการนายอดุลย์ อ้นด้วง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชัยสิทธิ์ หล้าเมา
กรรมการนายจันทร์ทิพย์ เต๋จะกาศ
กรรมการนายชัยพร บุญมากาศ
กรรมการนายสุทธิภัทร สุตินกาศ
กรรมการนายอุทัย ใบหมาก
กรรมการนายชัยชนะ ริยะกาศ
กรรมการนายนเรศ วิเตกาศ
กรรมการนายบุญช่วย สุขกาศ
กรรมการนายจันทร์ รินกาศ
กรรมการนายเพ็ญ อุตมะกาศ
กรรมการนายพรชัย ปันกาศ
กรรมการ