ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
130
เดือนนี้
2,945
เดือนที่แล้ว
3,277
ปีนี้
20,466
ปีที่แล้ว
31,251
ทั้งหมด
135,793
ไอพี ของคุณ
44.201.95.84
นายคำรณ ใจกาศ
กำนันตำบลทาขุมเงิน


นางกนกขวัญ สิทธินนท์
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านทาขุมเงิน


นายสุจิต กันทะกาศ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสบเมย


นายประกายแก้ว มหาวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสัน


นายพรชัย ปันกาศ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านศรีป้าน


นายธนภัทร ไทยใหม่
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่เมย


นางบัวตูม ขัดแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอยครั่ง


นายณัฐวุฒิ อินจาย
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่เหล็กนางสาวกาญจนา ธรรมมากาศ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยเดื่อนายบุญทรัพย์ ใจกาศ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าไม้นายบุญส่ง ธิกาศ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแพะริมน้ำนายผิน ธรรมากาศ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านปง