ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
1,264
เดือนที่แล้ว
1,757
ปีนี้
8,076
ปีที่แล้ว
31,251
ทั้งหมด
123,403
ไอพี ของคุณ
3.236.50.252
นางสาวพัชรินทร์ ธัมมากาศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 089-0384628


นางสาวสุพาณี โยศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร 084-6145347


  
นายอำพล จายโจง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
โทร 064-1921141


นายภาคภูมิ พิสิษฐ์
เจ้าพนักงานพัสดุ  
นางสาวสมจิต ซื่อตรง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้นางสาวรินรดา อินมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
นางสาวศิริขวัญ จี้ห้วย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


  
นางวนิดา อะกะเรือน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    
    
นางสาวนาตาชา ม่วงโพธิ์์หวัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ