ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
72
เดือนนี้
649
เดือนที่แล้ว
2,597
ปีนี้
11,179
ปีที่แล้ว
27,362
ทั้งหมด
95,255
ไอพี ของคุณ
3.92.96.236
นายอำพล จายโจง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 064-1921141


นางสาวสุพาณี โยศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
นายอำพล จายโจง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้นายภาคภูมิ พิสิษฐ์
เจ้าพนักงานพัสดุ  
นางสาวสมจิต ซื่อตรง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้นางสาวรินรดา อินมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    
นางวนิดา อะกะเรือน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    
นางสาวศิริขวัญ จี้ห้วย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    
นางสาวรัชนีกร ตุงคณาคร
พนักงานจ้างเหมาบริการ