ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
130
เดือนนี้
2,945
เดือนที่แล้ว
3,277
ปีนี้
20,466
ปีที่แล้ว
31,251
ทั้งหมด
135,793
ไอพี ของคุณ
44.201.95.84
นายศุภชัย เรืองศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 087-1779543หัวหน้าฝ่ายการโยธา  

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างนางพัชรินทร์ วงค์น้ำโจ้
เจ้าพนักงานธุรการ


  
นายวรกานต์ ไตรภพเสาวภาคย์
นายช่างโยธา


      
นายเกียรติภูมิ ธรรมากาศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  

ผู้ช่วยนายช่างโยธา


      
    
นายเกียรติพงษ์ ธรรมขันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายชาญวิทย์ ภิญโญคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
    
นายภาคภูมิ คำเวียง
พนักงานจ้างเหมาบริการ