ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
631
เดือนที่แล้ว
1,575
ปีนี้
13,764
ปีที่แล้ว
28,621
ทั้งหมด
70,478
ไอพี ของคุณ
18.207.240.230
นายชินวัตร นิลบรรพต
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นักวิชาการสุขาภิบาลนางอำพร ผานดอยแดน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางวณัฐชญา วิโลกาศ
พนักงานจ้างเหมาบริการนางสาววัลวิภา วิกาศ
คนงานจ้างเหมาบริการนายสรายุทธ คำราพิช
พนักงานขับรถยนต์นายเฉลิม เขียวกาศ
พนักงานจ้างเหมาบริการนายสง่า ปัญญาพฤกษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายนิติกร ไชยวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ