ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
72
เดือนนี้
649
เดือนที่แล้ว
2,597
ปีนี้
11,179
ปีที่แล้ว
27,362
ทั้งหมด
95,255
ไอพี ของคุณ
3.92.96.236
นายชินวัตร นิลบรรพต
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร 065-4949426หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขนายธีรพล แดงจา
นักวิชาการสุขาภิบาล


นางอำพร ผานดอยแดน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางวณัฐชญา วิโลกาศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาววัลวิภา วิกาศ
คนงานจ้างเหมาบริการ


นายสรายุทธ คำราพิช
พนักงานขับรถยนต์


นายเฉลิม เขียวกาศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสง่า ปัญญาพฤกษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายนิติกร ไชยวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายกำพล แสนแก้วกาศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายกำพูน กุณกัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ