ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
229
เดือนที่แล้ว
1,575
ปีนี้
13,362
ปีที่แล้ว
28,621
ทั้งหมด
70,076
ไอพี ของคุณ
18.206.238.176
นางจันทร์พลอย ธรรมเสน
ประธานแม่บ้านตำบลทาขุมเงิน ประธานแม่บ้านดอยครั่ง


นางสุพรรณ งามเลิศ
ประธานแม่บ้านบ้านทาขุมเงิน


นางสายพิน จามพฤกษ์
ประธานแม่บ้านบ้านสบเมยนางสำราญ ธิกาศ
ประธานแม่บ้านบ้านสวนหลวงนางชลดา ก๋ากาศ
ประธานแม่บ้านบ้านสัน


นางวันเพ็ญ รินกาศ
ประธานแม่บ้านบ้านศรีป้าน


นางเพ็ญ อุ่นกาศ
ประธานแม่บ้านบ้านแม่เมย


นางปายทอง แสงจันทร์อำไพ
ประธานแม่บ้านบ้านแม่เหล็กนางยุพิน ไขยวรรณ
ประธานแม่บ้านบ้านห้วยเดื่อนางพร ศิริกาศ
ประธานแม่บ้านบ้านป่าไม้


นางวรรณไกร ธิกาศ
ประธานแม่บ้านบ้านแพะริมน้ำ


นางสุทา ไชชนะการ
ประธานแม่บ้านบ้านปง