ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
75
เมื่อวานนี้
70
เดือนนี้
1,044
เดือนที่แล้ว
2,126
ปีนี้
24,834
ปีที่แล้ว
17,892
ทั้งหมด
52,927
ไอพี ของคุณ
18.208.186.19
นางจันทร์พลอย ธรรมเสน
ประธานแม่บ้านตำบลทาขุมเงิน ประธานแม่บ้านดอยครั่ง


นางกนกขวัญ สิทธินนท์
ประธานแม่บ้านบ้านทาขุมเงินนางสายพิน จามพฤกษ์
ประธานแม่บ้านบ้านสบเมยนางสำราญ ธิกาศ
ประธานแม่บ้านบ้านสวนหลวงนางชลดา ก๋ากาศ
ประธานแม่บ้านบ้านสัน


นางวันเพ็ญ รินกาศ
ประธานแม่บ้านบ้านศรีป้าน


นางเพิ่มพูน ปะละมะกาศ
ประธานแม่บ้านบ้านแม่เมยนางปายทอง แสงจันทร์อำไพ
ประธานแม่บ้านบ้านแม่เหล็กนางยุพิน ไขยวรรณ
ประธานแม่บ้านบ้านห้วยเดื่อนางพร ศิริกาศ
ประธานแม่บ้านบ้านป่าไม้


นางวรรณไกร ธิกาศ
ประธานแม่บ้านบ้านแพะริมน้ำ


นางสุทา ไชชนะการ
ประธานแม่บ้านบ้านปง