ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
72
เดือนนี้
649
เดือนที่แล้ว
2,597
ปีนี้
11,179
ปีที่แล้ว
27,362
ทั้งหมด
95,255
ไอพี ของคุณ
3.92.96.236
นางจันทร์พลอย ธรรมเสน
ประธานแม่บ้านตำบลทาขุมเงิน ประธานแม่บ้านดอยครั่ง


นางสุพรรณ งามเลิศ
ประธานแม่บ้านบ้านทาขุมเงิน


นางสายพิน จามพฤกษ์
ประธานแม่บ้านบ้านสบเมยนางสำราญ ธิกาศ
ประธานแม่บ้านบ้านสวนหลวงนางชลดา ก๋ากาศ
ประธานแม่บ้านบ้านสัน


นางวันเพ็ญ รินกาศ
ประธานแม่บ้านบ้านศรีป้าน


นางเพ็ญ อุ่นกาศ
ประธานแม่บ้านบ้านแม่เมย


นางสุภาพร แก้วมณีแสง
ประธานแม่บ้านบ้านดอยครั่ง


นางปายทอง แสงจันทร์อำไพ
ประธานแม่บ้านบ้านแม่เหล็กนางสาวสายฝน นันตากาศ
ประธานแม่บ้านบ้านห้วยเดื่อ


นางพร ศิริกาศ
ประธานแม่บ้านบ้านป่าไม้


นางวรรณไกร ธิกาศ
ประธานแม่บ้านบ้านแพะริมน้ำ


นางสาวสุรีย์พร จักขุเรือง
ประธานแม่บ้านบ้านปง