ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
1,334
เดือนที่แล้ว
2,712
ปีนี้
1,334
ปีที่แล้ว
27,362
ทั้งหมด
85,410
ไอพี ของคุณ
3.232.133.141


กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
04 มกราคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ขอเลื่อนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ขอเลื่อนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 อย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลทาขุมเงิน จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

28 ธันวาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองศรีป้าน บ้านแพะริมน้ำ  ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 ธันวาคม 2563

ไม่ว่างไปเลือกตั้ง ทำยังไงดี ⁉️,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
แจ้งสาเหตุกับนายทะเบียนท้องถิ่น
1️⃣ ก่อนเลือกตั้ง 7 วัน คือ 13 - 19 ธ.ค.63
หรือ
2️⃣ หลังเลือกตั้ง 7 วัน คือ 21 -27 ธ.ค.63
-------------------------------
.
???????? ทำตามขั้นตอน ดังนี้
1️⃣ กรอกแบบฟอร์ม: https://www.ect.go.th/ect_th/ewt_dl_link.php?nid=419 (พิมพ์ออกมากรอกเฉพาะหน้าแรก)
2️⃣ แนบสำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนา)
3️⃣ นำไปแจ้งด้วยตนเองที่ที่ว่าการอำเภอ มอบให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือส่งไปรษณีย์
16 ธันวาคม 2563

,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
เทศบาลตำบลทาขุมเงิน
รณรงค์ ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
✅ล้าง : ต้องล้างมือทุกครั้งด้วยน้ำและสบู่หรือใช้เจลล้างมือเมื่อสัมผัสสิ่งสกปรก
❌เลี่ยง : เลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยที่มีอาการหวัด เรื่องการเข้าไปในพื้นที่แออัดและพื้นที่ระบาดโดยไม่จำเป็น
(ถ้าเลี่ยงไม่ได้ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือ)
❎ลด : ลดระยะเวลาการอยู่ในที่ชุมชน ลดกิจกรรมที่ทำร่วมกันของคนหมู่มาก ลดการแพร่กระจายเชื้อเจ็บป่วยให้หยุดเรียนหยุดงาน
????????????????????????????????????????????????????????????????????
*** ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อไปในแหล่งชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยง***
15 ธันวาคม 2563

ขอเชิญชวนร่วมสนับสนุนของเล่น ของขวัญ ของรางวัล และขนม ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ขอเชิญชวนร่วมสนับสนุนของเล่น ของขวัญ ของรางวัล และขนม เพื่อมอบให้เด็กและเยาวชนในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ณ เทศบาลตำบลทาขุมเงิน
***ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลทาขุมเงิน หมายเลขโทรศัพท์ 053-506080 หรือ 061-0202720 หรือ น้องอ้อ 062-6641556 หรือ น้องกิ๊ก 084-1736918
**ทั้งนี้สามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป**
มาร่วมบริจาคเพื่อเด็กๆกันเยอะๆนะคะ

09 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน อำเภอแม่ทา เขต 2

18 พฤศจิกายน 2563

ประกาศร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทาขุมเงิน,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

              ด้วย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 และ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้ร่วมกันประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
ทาขุมเงินจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่
1.ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง  การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. .... และ
2.ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ....
ซึ่งบัดนี้ ได้ดำเนินการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติทั้ง 2 เรื่อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว

               ในการนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลตำบลทาขุมเงินได้รับทราบข้อมูล และร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักกระบวนการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 เทศบาลตำบลทาขุมเงินได้จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนและให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ประชาชน ผ่านหลายช่องทาง ได้แก่

  1. ปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน
  2. เว็บไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน http://www.thakhumnguen.go.th
  3. ปิดประกาศ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน) ทุกหมู่บ้าน
  4. Facebook เทศบาลตำบลทาขุมเงิน

                โดยประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลตำบลทาขุมเงินสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านหลายช่องทาง ได้แก่

      1. แสดงความคิดเห็นผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 053- 506080 หรือ
      2. แสดงความคิดเห็นผ่านทางไปรษณีย์ ส่งถึง เทศบาลตำบลทาขุมเงิน เลขที่ 299 หมู่ที่ 3
          ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170  หรือ
      3. แสดงความคิดเห็นได้ด้วยตนเอง โดยติดต่อที่งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลทาขุมเงิน

      โดยมีกำหนดระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น  
 ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2563

13 พฤศจิกายน 2563

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังธรรมะ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังธรรมะ ในหัวข้อ "เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต" โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ในวันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร เวลา 08.00 เป็นต้นไป

10 พฤศจิกายน 2563

ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
03 พฤศจิกายน 2563

ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน เรื่องแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
03 พฤศจิกายน 2563

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
20 ตุลาคม 2563

ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
18 ตุลาคม 2563

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
14 ตุลาคม 2563

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

09 ตุลาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (125 รายการ)