ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
180
เดือนที่แล้ว
1,575
ปีนี้
13,313
ปีที่แล้ว
28,621
ทั้งหมด
70,027
ไอพี ของคุณ
18.206.238.176


เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ่อพัก พร้อมก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองศรีป้าน หมู่ที่ 6 ตำบลทากาศ เชื่อมหมู่ที่ 11 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

22 มิถุนายน 2563

การดำเนินงานตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาขุมเงิน หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

15 มิถุนายน 2563

08 มิถุนายน 2563

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานประกันสังคม#งดให้บริการชั่วคราว การชำระเงินสมทบ มาตรา 40 ขอความกรุณาชำระผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ #ฟรีค่าธรรมเนียม

13 เมษายน 2563

 

 

 

 

 

 

ออกวันที่ 10 เมษายน 2563


มีเด็กได้รับสิทธิ รวม 1,312,705 ราย

เป็นเงิน 993,749,400 บาท

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่http://csgcheck.dcy.go.th

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือโทรสายด่วน พม.1300

Cr. เพจ จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ

07 เมษายน 2563


เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่องห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ในสถานที่แออัด หรือในสถานที่อื่นใด จึงขอความร่วมมือ ดังนี้
1.งดการชุมนุม ให้ผู้มีสิทธิรอรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ที่บ้านของตนเอง
2.จัดเตรียมปากกาสำหรับลงลายมือชื่อของตนเอง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือ ก่อนและหลังรับเงิน ด้วยค่ะ

03 เมษายน 2563

03 เมษายน 2563


ผู้ที่กลับจากกรุงเทพ และปริมณฑล (จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี และปทุมธานี)
#ให้กักตัวอยู่ในที่พักอาศัย14วันนับจากวันที่กลับมาถึงภูมิลำเนา

#แนะนำปฏิบัติดังนี้
1.แยกตัวสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจ 14 วัน
2.ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น
3.ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ นาน 20 วินาที หรือ แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ ลูบมือจนแห้ง
4.หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง
5.หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากอนมัยหรือหน้ากากผ้าและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที

23 มีนาคม 2563

ขอเชิญชวน ท่านที่มีความสนใจ/จิตอาสา ฝึกทำหน้ากากอนามัยจากผ้าแบบเย็บมือ เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้ที่เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ได้ในวันและเวลาราชการ (08.30-12.00น. และ 13.00-16.30น.) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 053-506080

12 มีนาคม 2563

24 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

 

 

ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบได้ตามนี้นะคะ. ????กรมกิจการเด็กและเยาวชน????
ได้จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service) ของผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และเด็กที่ยื่นขอรับสิทธิเงินอุดหนุนฯ

เข้าสู่ระบบที่ URL http://csgcheck.dcy.go.th
ก็จะสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง

เมื่อเข้าหน้าหลักจะพบข้อความประชาสัมพันธ์ คลิ๊กตรงที่ว่างหรือกดกากบาทที่มุมขวาล่าง ก็สามารถตรวจสอบสิทธิได้คะ

ข้อมูลจะอัปเดทสถานะ หลังจากมีการจ่ายเงินของทุกรอบเดือน

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0 2651 6534 หรือ 0 2651 6920 หรือ 0 2651 6920

08 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

 

 

 

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกุมภาพันธ์ (กรณีรับเงินสด) และปฏิทินการโอนเงินเบี้ยยังชีพของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

05 กุมภาพันธ์ 2563

27 มกราคม 2563


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

 

 


เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 10 กุมภาพันธ์ 2563
ในวันและเวลาราชการ 08.30- 16.30 น.
ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลทาขุมเงิน
หรือ ตือต่อ 099-2681299 แพน, 089-2668515 หนู , 095-6973083 มายด์

24 มกราคม 2563

เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ขอเชิญชวนร่วมสนับสนุนของเล่น ของขวัญ ของรางวัล และขนม เพื่อมอบให้เด็กและเยาวชนในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ เทศบาลตำบลทาขุมเงิน
***ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลทาขุมเงิน หมายเลขโทรศัพท์ 053-506080 หรือ น้องอ้อ 062-6641556 หรือ น้องกิ๊ก 084-1736918
***ทั้งนี้สามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป***
มาร่วมบริจาคเพื่อเด็กๆกันเยอะๆนะคะ

02 มกราคม 2563

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (72 รายการ)