ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
1,264
เดือนที่แล้ว
1,757
ปีนี้
8,076
ปีที่แล้ว
31,251
ทั้งหมด
123,403
ไอพี ของคุณ
3.236.50.252
1
ประกาศเทศบาลตำบลทาขุมเงิน,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

เรื่อง ขยายเวลาการแจ้งประเมินภาษี และขั้นตอนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

17 พฤษภาคม 2565

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามพรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
10 พฤษภาคม 2565

เผยแพร่บทความ 5 บทความตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ฯ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
10 พฤษภาคม 2565

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
10 พฤษภาคม 2565

ประกาศ พนักงานเทศบาลพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
06 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ปี 2565 ครั้้งที่ 1,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
28 เมษายน 2565

ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือนจ้างเหมาบริการรายเดือนผู้ช่วยงานพัสดุ กองคลัง,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
12 เมษายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
08 เมษายน 2565

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างฯ ประจำปีงบประมา,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
01 เมษายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
01 เมษายน 2565

แจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th

 

 

 

 

เทศบาลตำบลทาขุมเงิน แจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยงานพัสดุ กองคลัง จำนวน 1 อัตรา สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อด้วยตนเอง ได้ที่กองคลัง ระหว่างวันที่ 1 - 7 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-506080 , 053-582773-75

31 มีนาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน  (No Gift Policy),เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
30 มีนาคม 2565

ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลทาขุมเงิน ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
25 มีนาคม 2565

ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565”  และ “งดรับ งดให้”   ,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
25 มีนาคม 2565

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ในเขตเทศบาลตำบลทาขุมเงิน,เทศบาลตำบลทาขุมเงิน,thakhumnguen.go.th
16 มีนาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 18  (259 รายการ)