ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
1,264
เดือนที่แล้ว
1,757
ปีนี้
8,076
ปีที่แล้ว
31,251
ทั้งหมด
123,403
ไอพี ของคุณ
3.236.50.252
วัดทาขุมเงิน

      วัดทาขุมเงิน สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช ๒๒๐๙ ด้วยเหตุว่าสมัยก่อนนั้นชาวบ้านต้องเดินข้ามลำน้ำแม่ทาไปทำบุญที่วัดดอยแต ซึ้งตั้งอยู่คนละฟากกับลำน้ำแม่ทา เมื่อถึงคราน้ำหลาก ก็ไม่สามารถข้ามน้ำไปทำบุญได้ จึงเป็นการลำบากยิ่ง ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นในหมู่บ้าน โดยสร้างเป็นอารามเล็กๆ ขึ้น และได้นิมนต์พระภิกษุด้วง จากวัดดอยแตมาจำพรรษาเป็นเจ้าอาวาส กุฏิสร้างด้วยไม้ มุงด้วยหญ้าคา กำแพงและวิหารยังไม่มี ในปีพุทธศักราช ๒๒๑๓ พระด้วงก็ได้ลาสิกขาไป จึงทำให้ไม่มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่ ๑ ปี ในปีถัดมานั้นคณะศรัทธาได้ไปนิมนต์พระภิกษุมอย มาเป็นเจ้าอาวาส อยู่ได้เพียงหนึ่งพรรษาก็ได้สาสิกขาไป วัดทาขุมเงินจึงได้ว่างจากพระภิกษุอีกคราหนึ่ง ในปีรุ่งขึ้นคณะศรัทธาจึงได้ไปนิมนต์พระภิกษุปวน จากวัดทาทุ่งหลวงมาเป็นเจ้าอาวาส และได้สร้างวิหารหลวงขึ้นแต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จท่านก็ได้กลับไปยังวัดทาทุ่งหลวง ในปีพุทธศักราช ๒๒๑๗ คณะศรัทธาจึงพร้อมใจกันนิมนต์พระภิกษุตัน วัดทาขุมเงิน ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสแทนและได้สร้างวิหารหลวงต่อจนแส้วเสร็จ และได้ลาสิกขาไปในปีพุทธศักราช ๒๒๒๒ (เหตุการณ์หลังจากนี้ไม่ได้มีการบันทึกไว้) วันเวลาผ่านไปประมาณร้อยกว่าปี ได้มีสามเณรน้อยเดินทางมากับคณะพ่อค้าวัวต่างที่ไปค้าขายยังดินแดนทางตอนเหนือ ถึงเมืองเชียงรุ่ง เชียงตุง เมืองยอง เมืองยาง ฯลฯ สามาเณรน้อยได้ติดตามพ่อค้ามาอยู่จำพรรษาที่วัดทาขุมเงินแห่งนี้ แต่จะด้วยเหตุผลใดก็ไม่อาจทราบได้ ท่านเป็นเณรและไม่ได้รับการอุปสมบทเป็นภิกษุจนอายุล่วงเลยกาล คนทั้งหลายจึงเรียกท่านว่า "


 
18 มิถุนายน 2561