ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ภารกิจนายก

สายด่วนนายก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอใช้ห้องประชุม

คู่มือประชาชน

สายตรงนายก

ปราบปรามทุจริต

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

จัดหางานลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

สตง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

ไทยตำบล

บริการข้อมูลข่าวสารตลากแรงงาน

ตรวจเช็คอีเมล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/12/2559
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
72
เดือนนี้
649
เดือนที่แล้ว
2,597
ปีนี้
11,179
ปีที่แล้ว
27,362
ทั้งหมด
95,255
ไอพี ของคุณ
3.92.96.236
วัดทาขุมเงิน

      วัดทาขุมเงิน สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช ๒๒๐๙ ด้วยเหตุว่าสมัยก่อนนั้นชาวบ้านต้องเดินข้ามลำน้ำแม่ทาไปทำบุญที่วัดดอยแต ซึ้งตั้งอยู่คนละฟากกับลำน้ำแม่ทา เมื่อถึงคราน้ำหลาก ก็ไม่สามารถข้ามน้ำไปทำบุญได้ จึงเป็นการลำบากยิ่ง ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นในหมู่บ้าน โดยสร้างเป็นอารามเล็กๆ ขึ้น และได้นิมนต์พระภิกษุด้วง จากวัดดอยแตมาจำพรรษาเป็นเจ้าอาวาส กุฏิสร้างด้วยไม้ มุงด้วยหญ้าคา กำแพงและวิหารยังไม่มี ในปีพุทธศักราช ๒๒๑๓ พระด้วงก็ได้ลาสิกขาไป จึงทำให้ไม่มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่ ๑ ปี ในปีถัดมานั้นคณะศรัทธาได้ไปนิมนต์พระภิกษุมอย มาเป็นเจ้าอาวาส อยู่ได้เพียงหนึ่งพรรษาก็ได้สาสิกขาไป วัดทาขุมเงินจึงได้ว่างจากพระภิกษุอีกคราหนึ่ง ในปีรุ่งขึ้นคณะศรัทธาจึงได้ไปนิมนต์พระภิกษุปวน จากวัดทาทุ่งหลวงมาเป็นเจ้าอาวาส และได้สร้างวิหารหลวงขึ้นแต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จท่านก็ได้กลับไปยังวัดทาทุ่งหลวง ในปีพุทธศักราช ๒๒๑๗ คณะศรัทธาจึงพร้อมใจกันนิมนต์พระภิกษุตัน วัดทาขุมเงิน ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสแทนและได้สร้างวิหารหลวงต่อจนแส้วเสร็จ และได้ลาสิกขาไปในปีพุทธศักราช ๒๒๒๒ (เหตุการณ์หลังจากนี้ไม่ได้มีการบันทึกไว้) วันเวลาผ่านไปประมาณร้อยกว่าปี ได้มีสามเณรน้อยเดินทางมากับคณะพ่อค้าวัวต่างที่ไปค้าขายยังดินแดนทางตอนเหนือ ถึงเมืองเชียงรุ่ง เชียงตุง เมืองยอง เมืองยาง ฯลฯ สามาเณรน้อยได้ติดตามพ่อค้ามาอยู่จำพรรษาที่วัดทาขุมเงินแห่งนี้ แต่จะด้วยเหตุผลใดก็ไม่อาจทราบได้ ท่านเป็นเณรและไม่ได้รับการอุปสมบทเป็นภิกษุจนอายุล่วงเลยกาล คนทั้งหลายจึงเรียกท่านว่า "


 
18 มิถุนายน 2561